LE ISTITUZIONI CENOBITICHE

di GIOVANNI CASSIANO

.-.-.-.-.-.-.-.-

JOANNIS CASSIANI ABBATIS MASSILIENSIS

DE COENOBIORUM INSTITUTIS LIBRI DUODECIM

Link al testo italiano

LIBER SECUNDUS.
DE CANONICO NOCTURNARUM ORATIONUM ET PSALMORUM MODO.

Patrologia Latina - Vol. 49 - J. P. Migne
 estratto da "Patrologia Latina Database" ed. Chadwyck-Healey Ltd - 1996

LIBRO SECONDO

LA REGOLA DA SEGUIRE PER LE PREGHIERE ED I SALMI DELLA NOTTE.

Libera traduzione"

Per le note si veda il testo solo italiano

 

CAPUT PRIMUM.

Duplici igitur hoc, quod diximus, cingulo Christi miles accinctus, interim qui modus canonicarum orationum psalmorumque sit in partibus Orientis a sanctis patribus antiquitus statutus, agnoscat.

De qualitate vero earum, vel quemadmodum orare secundum Apostoli sententiam (I Thess. V), sine intermissione possimus, suis in locis cum seniorum Collationes coeperimus exponere, quantum Dominus dederit, proferemus (Coll. 9 cap. 3, 6 seq., et Coll. 10 cap. 7).

 

 CAPUT II. De diversitate numeri, qui ad decantandos psalmos per universas provincias sit statutus.

Multos namque comperimus per alias regiones pro captu mentis suae, habentes quidem, ut ait Apostolus (Rom. X), zelum Dei, sed non secundum scientiam, super hac re diversos typos ac regulas sibimet constituisse.

Quidam enim vicenos, seu tricenos psalmos, et hos ipsos antiphonarum protelatos melodiis et adjunctione quarumdam modulationum debere dici singulis noctibus censuerunt; alii hunc modum etiam excedere tentaverunt; nonnulli decem et octo; atque in hunc modum diversis in locis diversum canonem agnovimus institutum, totque propemodum typos ac regulas vidimus usurpatas, quot etiam monasteria cellasque conspeximus (Vide infra ad cap. 8 hujus lib.). Sunt quibus in ipsis quoque diurnis orationum officiis, id est, Tertia, Sexta, Nonaque id visum est, ut secundum horarum modum in quibus haec Domino redduntur obsequia, psalmorum etiam et orationum putarent numerum coaequandum: nonnullis placuit senarium numerum singulis diei conventibus deputari.

Quapropter necessarium reor antiquissimam patrum proferre in medium constitutionem, quae nunc usque per totam Aegyptum a Dei famulis custoditur, quo novelli monasterii in Christo rudis infantia antiquissimorum potius patrum vetustissimis institutionibus imbuatur.

 

CAPUT III. De uniformis regulae per totam Aegyptum custodia, et de electione eorum qui fratribus praeponuntur.

Itaque per universam Aegyptum et Thebaidem, ubi monasteria non pro uniuscujusque renuntiantis instituuntur arbitrio, sed per successiones ac traditiones majorum, usque in hodiernum diem vel permanent vel mansura fundantur, legitimum orationum modum in vespertinis conventibus seu nocturnis vigiliis vidimus retentari.

Non enim quisquam conventiculo fratrum, sed ne sibi quidem ipsi praeesse conceditur, priusquam non solum universis facultatibus suis reddatur externus, sed ne sui quidem ipsius se esse dominum, vel potestatem habere cognoscat. Ita namque renuntiantem huic mundo quibuslibet facultatibus ac divitiis praeditum necesse est coenobii commorationem expetere, ut in nullo sibi ex his quae reliquit, aut intulit monasterio, blandiatur: sic obedire cunctis, ut redeundum sibi secundum sententiam Domini (Matth. XVIII) ad infantiam pristinam noverit, nihil sibi consideratione aevi vel annorum numerositate praesumens, quam in saeculo inaniter consumptam se reputat perdidisse; sed pro rudimentorum merito et tyrocinii novitate, quam se gerere in Christi militia recognoscit, subdere se etiam junioribus non moretur. Operis quoque et sudoris assuetudinem ita subire compellitur, ut propriis manibus, juxta Apostoli praeceptum, quotidianum victum, vel suis usibus, vel advenientium necessitatibus praeparans, et fastus vitae praeteritae possit, et delicias oblivisci, et humilitatem cordis, contritione laboris acquirere.

Ideoque nullus congregationi fratrum praefuturus eligitur, priusquam idem qui praeficiendus est, quid obtemperaturis oporteat imperari, obediendo didicerit, et quid junioribus tradere debeat, institutis seniorum fuerit assecutus. Bene enim regere vel regi, sapientis esse pronuntiant, summumque donum et gratiam sancti Spiritus esse definiunt. Nam neque salutaria praecepta quempiam posse obtemperantibus praestituere, nisi eum qui prius universis virtutum disciplinis fuerit instructus, nec obedire quemquam seniori posse, nisi eum qui consummatus timore Dei et humilitatis fuerit virtute perfectus.

Ideoque diversitates typorum ac regularum per caeteras provincias cernimus usurpatas, quod plerumque seniorum institutionis expertes monasteriis praeesse audemus, et abbates nos antequam discipulos professi, quod libitum fuerit, statuimus; promptiores nostrorum inventorum exigere custodiam, quam examinatam majorum servare doctrinam.

 Sed dum orationum modum qui potissimum debeat custodiri, volumus explicare, institutis patrum avidius provocati, narrationem quam suis reservabamus locis, propero excessu praevenimus. Nunc itaque ad propositum revertamur.

 

 

 

 

 

CAPUT IV. Quod per universam Aegyptum et Thebaidem duodenarius psalmorum numerus observetur

Igitur per universam, ut diximus, Aegyptum et Thebaidem duodenarius psalmorum numerus tam in vespertinis, quam in nocturnis solemnitatibus custoditur, ita dumtaxat ut post hunc duae lectiones, veteris scilicet ac novi Testamenti, singulae subsequantur. Qui modus antiquitus constitutus, idcirco per tot saecula penes cuncta illarum provinciarum monasteria intemeratus nunc usque perdurat: quia non humana adinventione statutus a senioribus affirmatur, sed coelitus angeli magisterio patribus fuisse delatus.

 

 

CAPITOLO PRIMO

Cinto con la doppia cintura che abbiamo descritto, il soldato di Cristo deve ora apprendere la misura che, fin dall'antichità, i santi padri hanno determinato nei paesi dell'Oriente per le orazioni canoniche ed i salmi.

Per quanto riguarda la natura della preghiera stessa e sul come è possibile per noi continuarla "senza interruzione", (1 Ts 5,17) secondo la parola dell'Apostolo, è un argomento che tratterò a tempo debito, secondo il dono di Dio, quando inizierò ad esporre le Conferenze degli anziani (Cfr. Conf. IX e X).

 

CAPITOLO II. Come varia il numero di salmi stabilito nelle diverse province.

È un fatto che ho potuto constatare: nelle altre regioni, molti che avevano "zelo per Dio, ma non secondo una retta conoscenza", (Rm 10,2) hanno stabilito, su questa materia, varie leggi e regole adatte proprio a se stessi.

Molti hanno pensato di dire venti o trenta salmi per notte, prolungandoli di nuovo con melodie antifoniche e l'aggiunta di alcune modulazioni; altri hanno persino provato a superare questo numero; alcuni si sono fermati a diciotto salmi. È così che ho visto in vigore qui un'usanza, là un'altra, a seconda del luogo, e quasi altrettante leggi e regole di quanti sono i monasteri e le celle. Ci sono alcuni che, per gli uffici del giorno, cioè Terza, Sesta e Nona, hanno avuto l'idea che il numero delle orazioni e dei salmi dovesse essere uguale al numero dell'ora in cui rendiamo questo omaggio a Dio; ad alcuni è piaciuto assegnare il numero sei a tutti gli uffici del giorno.

Questa è la ragione per cui ritengo necessario pubblicare l'antica legge dei padri, osservata finora in tutto l'Egitto dai servitori di Dio, affinché il tuo così giovane monastero, fin dalla più tenera infanzia, sia di preferenza modellato in Cristo secondo le antichissime istituzioni dei primi padri.

 

CAPITOLO III. L'uniforme regola osservata in tutto l'Egitto e come è effettuata la scelta di coloro che presiedono i fratelli.

In tutto l'Egitto e la Tebaide vediamo che si osserva una misura determinata di preghiere, sia per gli uffici dei vespri che per le veglie della notte.

Ciò avviene perché i monasteri non si regolano secondo il capriccio di chiunque abbia rinunciato al mondo, ma vivono di generazione in generazione, e fino ad oggi, con gli insegnamenti degli anziani, o vengono fondati sugli stessi principi.

A nessuno è permesso governare una comunità di fratelli, e neanche governare se stesso, prima di essersi spogliato di tutti i suoi beni e, meglio ancora, prima di aver riconosciuto di non essere neanche padrone di se stesso ed ha perso ogni potere sulla sua persona. Chi rinuncia al mondo, qualunque sia la sua fortuna, è necessario, dato che desidera vivere tra i cenobiti, che si ponga nella condizione di non avvalersi di nulla di ciò che ha lasciato nel mondo o portato al monastero; costui deve obbedire a tutti, con la convinzione che, secondo la dottrina di Cristo, deve diventare di nuovo bambino (Cfr. Mt 18,3). La considerazione della sua età ed il numero dei suoi anni non devono essere un motivo di presunzione, poiché dovrebbe considerare questo tempo speso inutilmente nel secolo. Ma, al contrario, riconoscendo la sua qualità di apprendista e di novizio nella milizia di Cristo, egli non esita a sottomettersi anche ai più giovani. Inoltre, è costretto a sottomettersi al lavoro ed alla fatica. Egli guadagnerà con le sue stesse mani, secondo il precetto dell'Apostolo, (Cfr. 1 Ts 4,11) il pane quotidiano, in modo da soddisfare i suoi bisogni come quelli degli ospiti: è il mezzo per dimenticare lo splendore e le delizie della sua vita passata e di acquisire, oberato da un faticoso lavoro, l'umiltà del cuore.

In breve, non si elegge nessuno a condurre una comunità di fratelli finché lo stesso non abbia imparato con l'obbedienza ciò che conviene comandare e non abbia assimilato, nella scuola degli anziani, l'insegnamento che dovrà trasmettere ai più giovani. Dirigere bene gli altri e farsi dirigere in modo adeguato è, nel giudizio dei padri, la caratteristica dell'uomo saggio, il dono, la grazia incomparabile dello Spirito Santo. Non si può esercitare l'autorità per il bene dei propri subordinati se prima non ci si è formati in tutte le discipline della virtù; e nessuno può obbedire al suo anziano, al di fuori di colui che si è perfezionato nel timore di Dio e si è reso perfetto nella virtù dell'umiltà.

Questo è il motivo della diversità degli usi e delle regole che noi vediamo osservate nelle altre province: la maggior parte delle volte noi non abbiamo paura di assumere la direzione di un monastero senza conoscere l'insegnamento degli anziani e, dichiarandoci abati prima di essere stati discepoli, decidiamo secondo la nostra fantasia, più desiderosi di esigere l'osservanza delle leggi di nostra invenzione, piuttosto che di custodire la dottrina provata degli anziani.

Ma, mentre volevo solo spiegare la misura da tenere preferibilmente nelle orazioni, sono stato conquistato con grande avidità dalle istituzioni dei padri, anticipando così con eccessivo zelo l'esposizione che ho riservato per il tempo opportuno. Torniamo ora al nostro argomento.

 

CAPITOLO IV. Come si osserva il numero di dodici salmi in tutto l'Egitto e nella Tebaide.

In tutto l'Egitto e nella Tebaide, come abbiamo detto, si osserva il numero di dodici salmi, sia per la solennità della sera che per quella della notte; ma questi sono seguiti da due letture, una dell'Antico Testamento ed una del Nuovo. Questa disposizione, anticamente stabilita, persevera inviolata fino ad oggi in tutti i monasteri di queste province perché, dicono gli anziani, non è dovuta ad un'invenzione dell'uomo, ma fu portata giù dal cielo ai nostri padri, grazie al magistero di un angelo.

 

CAPUT V. De duodenario psalmorum numero Angeli traditione suscepto.

Nam cum in primordiis fidei pauci quidem, sed probatissimi, monachorum nomine censerentur, qui sicut a beatae memoriae evangelista Marco, qui primus Alexandrinae urbi pontifex praefuit, normam suscepere vivendi, non solum illa magnifica retinebant, quae primitus Ecclesiam vel credentium turbas in Actibus Apostolorum (Cap. IV) legimus celebrasse ( Multitudinis scilicet credentium erat cor unum, et anima una: nec quisquam eorum quae possidebat, aliquid suum esse dicebat, sed erant illis omnia communia; quotquot enim possessores agrorum aut domorum erant, vendentes afferebant pretia eorum quae vendebant, et ponebant ante pedes apostolorum: dividebatur autem singulis prout cuique opus erat ); verum etiam his multo sublimiora cumulaverant.

Etenim secedentes in secretiora suburbiorum loca, agebant vitam tanto abstinentiae rigore districtam, ut etiam his qui erant religionis externae, stupori esset tam ardua conversationis eorum professio. Eo enim fervore Scripturarum divinarum lectionibus, orationique et operi manuum diebus ac noctibus incubabant, ut nec escarum quidem appetitus vel memoria, nisi alio tertiove die corporis interpellaret inediam, cibumque ac potum non tam desideratum quam necessarium sumerent, et ne hunc quidem ante solis occasum, ut tempus lucis cum spiritualium meditationum studiis, curam vero corporis cum nocte sociarent, aliaque his multo sublimiora perficerent. De quibus etiam is qui minus indigenarum relatione cognovit, ecclesiastica historia poterit edoceri.

 

 

 

Ea igitur tempestate cum Ecclesiae illius primitivae perfectio penes successores suos adhuc recenti memoria inviolata duraret, fervensque paucorum fides necdum in multitudinem dispersa tepuisset; venerabiles patres pervigili cura posteris consulentes, quinam modus quotidiano cultui per universum fraternitatis corpus decerni deberet, tractaturi conveniunt, ut haereditatem pietatis ac pacis etiam successoribus suis absolutam ab omni dissensionis lite transmitterent: verentes scilicet ne qua in quotidianis solemnitatibus inter viros ejusdem culturae consortes dissonantia, vel varietas exorta, quandoque in posterum erroris, vel aemulationis, seu schismatis noxium germen emitteret.

 

Cumque pro suo unusquisque fervore infirmitatis immemor alienae id statui debere censeret, quod contemplatione fidei ac roboris sui facillimum judicabat, parum discutiens quid generaliter plenitudini fratrum possibile esset, in qua necesse est infirmorum quoque partem maximam reperiri, diversoque modo enormem psalmorum numerum instituere pro animi sui virtute certarent, et alii quinquagenos, alii sexagenos psalmos, nonnulli vero ne hoc quidem numero contenti excedi eum debere censerent, essetque inter eos pro religionis regula piae contentionis sancta diversitas, ita ut tempus solemnitatis vespertinae sacratissimae succederet quaestioni, quotidianos orationum ritus volentibus celebrare, unus in medium psalmos Domino cantaturus exsurgit. Cumque sedentibus cunctis (ut est moris nunc usque in Aegypti partibus) et in psallentis verba omni cordis intentione defixis, undecim psalmos orationum interjectione distinctos contiguis versibus parili pronuntiatione cantasset, duodecimum sub Alleluia responsione consummans, ab universorum oculis repente subtractus, quaestioni pariter, et caeremoniis finem imposuit.

 

 

 

 

 

CAPUT VI. De consuetudine duodecim Orationum.

Ex hinc venerabilis patrum senatus intelligens angeli magisterio congregationibus fratrum generalem canonem non sine dispensatione Domini constitutum, decrevit hunc numerum tam in vespertinis, quam in nocturnis conventiculis custodiri, quibus lectiones geminas adjungentes, id est, unam veteris, et aliam novi Testamenti, tamquam a se eas traditas et velut extraordinarias, volentibus tantum, ac divinarum Scripturarum memoriam possidere assidua meditatione studentibus addiderunt. In die vero sabbati vel Dominico utrasque de novo recitant Testamento, id est, unam de Apostolo, vel Actibus apostolorum, et aliam de Evangeliis. Quod etiam totis Quinquagesimae diebus faciunt hi quibus lectio curae est, seu memoria Scripturarum.

 

 

 

CAPUT VII. De disciplina orandi.

Has igitur praedictas orationes hoc modo incipiunt, atque consummant,

ut finito psalmo, non statim ad incurvationem genuum corruant, quemadmodum facimus in hac regione nonnulli, qui necdum bene finito psalmo, in orationem procumbere festinamus ad celeritatem missae quantocius properantes. Cujus dum volumus excedere modum qui antiquitus a majoribus statutus est, supputantes residuorum psalmorum numerum, ad finem tendere perurgemus, de refectione potius lassi corporis cogitantes, quam orationis utilitatem et commoda requirentes.

 

  

Apud illos ergo non ita est, sed antequam flectant genua, paulisper orant, et stantes in supplicatione majorem temporis partem expendunt. Itaque post haec puncto brevissimo procidentes humi, velut adorantes tantum divinam clementiam, summa velocitate consurgunt, ac rursus erecti expansis manibus eodem modo quo prius stantes oraverant, suis precibus intentius immorantur.

Humi namque diutius procumbentem, non solum cogitationibus aiunt, verum etiam somno gravius impugnari. Quod etiam nos verum esse utinam non experimentis, et quotidiana consuetudine nosceremus, qui saepenumero hanc eamdem incurvationem membrorum, non tam orationis quam refectionis obtentu in terram prostrati optamus diutius prolongari.

Cum autem is qui orationem collecturus est, e terra surrexit, omnes pariter eriguntur; ita ut nullus, nec antequam inclinetur ille, genu flectere, nec cum e terra surrexerit, remorari praesumat, ne non tam secutus fuisse illius conclusionem qui precem colligit, quam suam celebrasse credatur.

 

 

CAPUT VIII. De subsequente oratione post psalmum.

Illud etiam quod in hac provincia vidimus, ut uno cantante in clausula psalmi, omnes astantes concinant cum clamore, Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto, nusquam per omnem Orientem audivimus, sed cum omnium silentio ab eo qui cantat, finito psalmo orationem succedere. Hac vero glorificatione Trinitatis tantummodo solere antiphonam terminari.

 

CAPITOLO V. Il numero di dodici salmi trasmesso dall'insegnamento di un angelo.

Agli inizi della fede solo pochi, ma di eccellente virtù, portavano il nome di monaci. Essi ricevettero la loro regola di vita dall'evangelista Marco, di beata memoria, che fu il primo vescovo di Alessandria. (Questi monaci) osservavano quelle magnifiche pratiche che, come leggiamo negli Atti degli Apostoli, erano quelle della moltitudine dei credenti nella Chiesa primitiva, ovvero: "La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune... perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno" (At 4,32-35). A queste magnifiche virtù essi ne aggiunsero di ancor più sublimi.

Ritirati nei luoghi più segreti, nei dintorni delle città, conducevano una vita così austera e così astinente, che persino gli uomini estranei alla religione (cristiana) erano colti da stupore davanti a un tale spettacolo. Essi si dedicavano con così tanto fervore alla lettura delle divine Scritture, alla preghiera ed al lavoro, notte e giorno, da dimenticare il gusto e persino il ricordo del cibo. Era solo dopo due o tre giorni che il loro corpo, affamato, lo ricordava loro. Essi prendevano allora cibo e bevande, più per la necessità che per il naturale desiderio, e mai prima del tramonto del sole, per associare il tempo della luce all'impegno per le meditazioni spirituali e la notte alla cura del corpo. Avevano ancora altre pratiche molto più sublimi. Colui che non li conosce dal racconto degli scrittori locali, può informarsi su di loro nella Storia ecclesiastica. (Cfr. Eusebio, Storia Ecclesistica, Libri I e II).

In quei tempi in cui la perfezione della Chiesa primitiva perdurava intatta presso i suoi successori, essendo ancora recente il suo ricordo, e la fervente fede del piccolo numero (dei fedeli) non si era ancora intiepidita diffondendosi tra la moltitudine, i nostri venerabili padri, nella loro amorevole vigilanza, erano preoccupati per i loro successori. Così si riunirono per decidere la misura (dei salmi) che doveva essere osservata da tutto il corpo della fraternità per il culto di ogni giorno, volendo trasmettere ai loro successori un'eredità di pietà e di pace, al sicuro da dissensi e da contese. Essi temevano che, venendo alla luce una dissonanza o una varietà sul tema delle solennità quotidiane tra uomini che professavano lo stesso culto divino, ne potessero scaturire in futuro dei germi di errore, di rivalità o di scisma.

Ma successe che ognuno di loro, ascoltando solo il suo fervore e dimenticando la debolezza degli altri, desiderava che si stabilisse come regola ciò che la sua fede ed il suo vigore soprannaturale gli facevano giudicare facile, senza preoccuparsi abbastanza di ciò che potesse valere come regola generale per l'insieme dei fratelli, dove i deboli sono fatalmente una grande parte. Tutti rivaleggiavano per l'adozione di un numero enorme di salmi, in relazione alla loro forza d'animo. Alcuni proponevano cinquanta, altri sessanta salmi e molti, non soddisfatti di questo numero, pensavano di dover andare oltre. E tra di loro vi era una santa diversità, una pia rivalità per fissare la regola della preghiera. Tanto che il dibattito era ancora in corso quando arrivò l'ora della santissima solennità della sera. E mentre si preparavano a celebrare i riti della preghiera quotidiana, qualcuno si alzò in piedi in mezzo a loro per cantare i salmi al Signore. Tutti gli altri erano seduti, come è usanza in Egitto fino ad oggi, ed il loro cuore seguiva con attenzione le parole del cantore. Costui recitò innanzitutto, con un tono uguale ed ininterrotto tra i versetti, undici salmi, separati da altrettante orazioni, poi un dodicesimo con la risposta dell'Alleluia. Poi improvvisamente scomparve a tutti gli sguardi, mettendo fine allo stesso tempo al dibattito ed alla cerimonia.

 

CAPITOLO VI. L'usanza delle dodici orazioni.

Il venerabile consiglio dei padri capì che un angelo aveva appena insegnato loro una regola universale per tutte le comunità di fratelli, avendo così voluto il Signore. Essi decretarono che questo numero doveva essere mantenuto, sia per la riunione della sera che per quella della notte. Aggiunsero due letture, una dell'Antico Testamento, l'altra del Nuovo, ma come un'eredità propria, straordinaria, destinata solo a coloro che ne avessero sentito il desiderio e che desiderassero incidere nella loro memoria le divine Scritture, mediante un'assidua meditazione. Ma il sabato e la domenica entrambe le letture sono prese dal Nuovo Testamento, la prima dall'Apostolo o dagli Atti degli Apostoli, la seconda dal Vangelo. La stessa pratica per tutti i cinquanta giorni prima di Pentecoste, per coloro che hanno sollecitudine nel leggere le Scritture e nel mantenerne il ricordo.

 

CAPITOLO VII. Come disciplinare la preghiera.

Ecco in quale modo (i monaci egiziani) iniziano e concludono le preghiere di cui si è parlato prima.

Terminato il salmo, essi non si precipitano immediatamente in ginocchio, come fanno alcuni di noi in questa regione (dell'Occidente). In effetti, non ancora finita la salmodia, costoro si inginocchiano in fretta per dire la preghiera, sforzandosi di arrivare il più rapidamente possibile alla conclusione. Mentre vogliamo superare la misura (dei dodici salmi) fissata dagli anziani nei tempi antichi, noi abbiamo premura di giungere alla fine e calcoliamo il numero di salmi rimanenti da dire, più desiderosi di dare ristoro al nostro corpo affaticato, che di ricercare l'utilità ed il profitto della preghiera.

Non succede così presso di loro ma, prima di piegare le ginocchia, essi pregano per qualche istante e passano la maggior parte del tempo in piedi, pregando umilmente. Dopo di che essi si prostrano a terra per un momento, come se adorassero solo la divina Bontà, poi si rialzano rapidamente e di nuovo in posizione eretta e con le mani tese prolungano le loro preghiere, come già avevano pregato prima stando in piedi.

Prostrarsi a terra troppo a lungo, a loro dire, significa esporsi ad assalti più violenti, sia da parte delle distrazioni che dal sonno. Da parte nostra, volesse il cielo che l'esperienza e la vita di tutti i giorni non ci abbiano insegnato quanto ciò sia vero! Molte volte, mentre siamo prostrati a terra, noi spesso desideriamo di prolungare il più possibile questa posizione, non tanto con l'intenzione di pregare quanto di riposare.

Presso di loro, non appena colui che deve concludere la preghiera si alza, tutti gli altri si alzano allo stesso tempo. Nessuno oserebbe piegare il ginocchio prima che costui si inchini, o rimanere a terra quando si alza, per non dare l'impressione di dedicarsi alla propria devozione personale, piuttosto che seguire colui che conclude la preghiera.

 

CAPITOLO VIII. La preghiera che segue il salmo.

Un'altra usanza che ho visto in questa provincia (della Gallia): uno solo canta e quando arriva alla fine del salmo tutti i presenti si alzano e cantano a piena voce: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Ma da nessuna parte in Oriente ho sentito qualcosa del genere. Quando il cantore ha finito il salmo, tutti rimangono in silenzio e la preghiera segue subito. Sono solo le antifone che terminano con la glorificazione della Trinità.

 

CAPUT IX. De qualitate orationum.

Et quia nos ad orationum canonicarum modum consequenter institutorum ordo provexit, quarum pleniorem tractatum licet in collationes seniorum reservemus, ibidem plenius digesturi, cum de earum qualitate seu jugitate verbis eorum disserere coeperimus:

necessarium tamen reor pro opportunitate loci ac narrationis ipsius, quoniam ita obtulit sese occasio, etiam in praesenti pauca perstringere, ut formantes interim exterioris hominis motus, et velut quaedam nunc orationis fundamenta jacientes, minore post haec labore cum coeperimus de statu interioris hominis disputare, orationum quoque ejus fastigia construamus.

Illud ante omnia providentes, ut si nos ab illa narratione quam cupimus opportune Deo volente digerere, praeveniens vitae nostrae finis excluserit, vel initia vobis rei praesertim tam necessariae hoc opere relinquamus, quibus pro ardore desiderii totum tardum est: ut dum nobis hujus commorationis tribuuntur induciae, saltem quasdam tantisper orationum vobis lineas praesignemus, quibus hi vel maxime, qui in coenobiis commorantur, valeant aliquatenus informari.

Simul etiam prospicientes his qui forsitan huic tantummodo occursuri libro, ad illum pervenire non poterunt, ut instructione hujus erga orationis qualitatem vel ex parte reperiantur imbuti, et quemadmodum sunt de habitu et amictu exterioris hominis instituti, ita etiam qualiter eum ad offerenda spiritalia sacrificia debeant exhibere non nesciant. Siquidem hi libelli quos in praesenti cudere Domino adjuvante disponimus, ad exterioris hominis observantiam et institutionem coenobiorum competentius aptabuntur; illi vero ad disciplinam interioris ac perfectionem cordis, et anachoretarum vitam atque doctrinam potius pertinebunt.

 

  

CAPUT X. Quanto silentio et brevitate orationes apud Aegyptios colligantur.

Cum igitur praedictas solemnitates, quas illi synaxes vocant, celebraturi conveniunt, tantum a cunctis silentium praebetur, ut cum in unum tam innumerosa fratrum multitudo conveniat, praeter illum qui consurgens psalmum decantat in medio, nullus hominum penitus adesse credatur:

ac praecipue cum consummatur oratio, in qua non sputum emittitur, non exscreatio obstrepit, non tussis intersonat, non oscitatio somnolenta dissutis malis et hiantibus trahitur, nulli gemitus, nulla suspiria etiam astantes impeditura promuntur, nulla vox, absque sacerdotis precem concludentis, auditur, nisi forte haec quae per excessum mentis claustra oris effugerit, quaeque insensibiliter cordi obrepserit, immoderato scilicet atque intolerabili spiritus fervore succenso, dum ea quae ignita mens in semetipsa non praevalet continere, per ineffabilem quemdam gemitum ex intimis pectoris sui conclavibus evaporare conatur.

 

 

Illum vero qui constitutus in tepore mentis cum clamore supplicat, aut aliquid horum quae praediximus, e faucibus suis emittit, aut praecipue oscitationibus praevenitur, dupliciter peccare pronuntiant: primo quod orationis suae reus sit, quod eam videlicet negligenter offerat Deo; secundo quod indisciplinato strepitu, alterius quoque, qui forsitan intentius orare potuit, intercipit sensum.

Ideoque praecipiunt eam celeri fine concludi, ne forte immorantibus nobis in ea, redundantia quaedam sputi seu phlegmatis interrumpat nostrae orationis excessum. Et idcirco dum adhuc fervet, velut e faucibus inimici velociter rapienda est. Qui proculdubio cum sit nobis semper infestus, tum maxime adsistit infestior, cum contra se offerre nos preces Domino velle perviderit, cogitationibus, seu diversis humoribus excitatis, abducere mentem nostram a supplicationis intentione festinans, et per hoc eam tepefacere a coepto fervore contendens.

  

 

Quamobrem utilius censent breves quidem orationes, sed creberrimas fieri: illud quidem ut frequentius Dominum deprecantes jugiter eidem cohaerere possimus; hoc vero, ut insidiantis diaboli jacula, quae infligere nobis tunc praecipue, cum oramus, insistit, succincta brevitate vitemus.

 

 

CAPUT XI. Qua disciplina apud Aegyptios psalmi dicantur.

Et idcirco ne psalmos quidem ipsos, quos in congregatione decantant, continuata student pronuntiatione concludere: sed eos pro numero versuum duabus vel tribus intercisionibus cum orationum interjectione divisos distinctim, particulatimque consummant. Non enim multitudine versuum, sed mentis intelligentia delectantur; illud tota virtute sectantes: Psallam spiritu, psallam et mente (I Cor. XIV). Ideoque utilius habent decem versus cum rationabili assignatione cantari, quam totum psalmum cum confusione mentis effundi.

Quae nonnumquam pronuntiantis festinatione generatur, dum residuorum psalmorum qui decantandi sunt, modum numerumque considerans, non distinctionem sensuum audientibus studet pandere, sed ad finem synaxeos properat pervenire.

Denique si quispiam juniorum, vel pro fervore spiritus, vel pro eo quod necdum institutus est, coeperit modum decantationis excedere, psallentis progressio senioris interdicitur [ Forte interciditur] plausu, quem dans manu sua in sedili quo sedet, cunctos facit ad orationem consurgere, illud omnibus modis providens, ne quod sedentibus taedium generetur prolixitate psalmorum, qua [ Forte quo vel ne] is qui decantat, non modo per seipsum intelligentiae fructum amittat, sed etiam per illos incidat detrimentum, quos fastidium synaxeos nimietate sua fecit incurrere.

Illud quoque apud eos omni observantia custoditur, ut in responsione Alleluia nullus dicatur psalmus, nisi is, qui in titulo suo Alleluia inscriptione praenotatur.

Praedictum vero duodenarium psalmorum numerum ita dividunt, ut si duo fuerint fratres, senos psallant; si tres, quaternos; si quatuor, ternos. Quo numero numquam minus in congregatione decantant; ac proinde quantalibet multitudo convenerit, numquam amplius psallunt in synaxi, quam quatuor fratres.

 

 

CAPUT XII. Cur uno psallente, caeteri in synaxi sedeant, vel quali post hoc studio per cellulas suas usque ad lucem vigilias extendant.

Hunc sane canonicum, quem praediximus, duodenarium psalmorum numerum tali corporis quiete relevant, ut has easdem congregationum solemnitates ex more celebrantes, absque eo, qui dicturus in medium psalmos surrexerit, cuncti sedilibus humillimis insidentes, ad vocem psallentis omni cordis intentione dependeant. Ita namque jejuniis et operatione totius diei, noctisque lassescunt, ut nisi hujuscemodi refectione adjuventur, ne hunc quidem numerum stantes implere praevaleant. Nullum etenim tempus ab operis exercitatione vacuum transire concedunt; quia non solum ea quae diei splendor admittit, omni instantia manibus exercere contendunt: sed etiam illa operationum genera sollicita mente perquirunt, quae ne ipsius quidem noctis densissimae tenebrae valeant impedire, credentes se tanto sublimiorem spiritualium contemplationum puritatem mentis intuitu quaesituros, quanto diutius fuerint erga operis studium ac laboris intenti.

Et idcirco mediocrem canonicarum orationum numerum judicant divinitus moderatum; ut ardentioribus fide, spatium quo se virtutis eorum infatigabilis cursus extenderet, servaretur, et nihilominus fessis aegrisque corporibus minime gigneretur de nimietate fastidium.

 

 

 

Ideoque cum fuerint orationum canonicarum functiones ex more finitae, unusquisque ad suam recurrens cellulam (quam aut solus, aut cum alio tantum inhabitare permittitur, quem scilicet societas operationis, vel discipulatus, et disciplinae imbutio copulavit, vel certe quem similitudo virtutum comparem fecit) idem rursus orationum officium velut peculiare sacrificium studiosius celebrant, nec ulterius quisquam eorum in requiem somni resolvitur; donec superveniente diei splendore, nocturno operi, ac meditationi operatio diurna succedat.

 

CAPITOLO IX. Natura della preghiera.

L'ordine delle Istituzioni ci ha portato logicamente a spiegare la modalità delle preghiere canoniche. Per quanto riguarda un trattato più completo sulla preghiera, io lo riservo per le Conferenze degli anziani, quando comincerò a spiegare in modo più dettagliato con le loro parole la qualità e l'intensità di queste preghiere.

Mi sembra tuttavia opportuno approfittare di una circostanza così favorevole e, poiché si presenta l'occasione, dire senza ulteriori indugi alcune parole sull'argomento. Mentre siamo impegnati a regolare i comportamenti dell'uomo esteriore, noi poniamo anche le basi dell'edificio della preghiera e per noi sarà meno difficile condurre in seguito questo edificio fino alla sommità, quando parleremo delle disposizioni dell'uomo interiore.

Innanzitutto mi guida questo pensiero: se, a causa della fine prematura della vita, non potessi comporre a tempo opportuno, con il permesso di Dio, il trattato che desidero, per lo meno vorrei lasciarvi in questo libro alcuni elementi di una dottrina così necessaria. Poiché io so che il vostro desiderio vorrebbe già possederla tutta e ritenete l'intera spiegazione troppo lenta ad arrivare. Mentre Dio mi concede il tempo su questa terra, io desidero quindi tracciare almeno delle linee direttrici di ciò che è la preghiera, che servano a formare in particolare coloro che vivono nei monasteri di cenobiti.

Infine, io penso anche a coloro che conosceranno questo libro, ma non riusciranno mai a procurarsi l'altro: bisogna che costoro su questo (libro) possano essere istruiti, almeno parzialmente, sulla qualità della preghiera e, mentre sono istruiti sull'abito e sul contegno dell'uomo esteriore, non ignorino il modo in cui si devono offrire i sacrifici spirituali. In effetti, i modesti libri, (le Istituzioni), che ora ho deciso di scrivere con l'aiuto di Dio, riguardano più l'osservanza dell'uomo esteriore e la disciplina monastica; gli altri, (le Conferenze), avranno al contrario per oggetto il comportamento dell'uomo interiore, la perfezione del cuore, la vita e la dottrina degli anacoreti.

 

CAPITOLO X. Le orazioni dei monaci egiziani includono silenzio e brevità.

Quando, dunque, (in Egitto) i fratelli si radunano per celebrare le solennità di cui ho detto e che loro chiamano sinassi, tutti osservano un tale silenzio che, nonostante sia presente una così grande moltitudine, si potrebbe pensare che non ci sia assolutamente nessuno, eccetto colui che canta il salmo stando in piedi nel mezzo.

Questo è ancora più notevole durante la preghiera finale. Non sentiamo nessuno sputare, espettorare, tossire o sbadigliare con la bocca aperta e spalancata. Non un gemito, nemmeno un sospiro che possa infastidire i vicini, non una voce tranne quella del sacerdote che conclude la preghiera. Solo i suoni attutiti che sfuggono dalle labbra nel trasporto della preghiera o che si elevano impercettibilmente in un cuore infiammato da un eccessivo ed incontenibile fervore di spirito, quando, impotente a contenere in sé gli ardori che lo divorano, cerca un sollievo in una sorta di ineffabile gemito proveniente dal profondo dell'essere.

Ma riguardo a colui che, in uno stato di tiepidezza, emette dei clamori di supplica o fa uscire dalla bocca uno di quei suoni di cui abbiamo parlato, in particolare degli sbadigli, essi lo dichiarano doppiamente in colpa: in primo luogo perché si rende colpevole della sua preghiera che offre a Dio con negligenza; in secondo luogo, perché egli distrae con questo rumore indisciplinato il suo vicino che senza dubbio avrebbe potuto pregare con più ardore.

Ecco perché raccomandano di concludere con celerità la preghiera, per il timore che, se tardiamo troppo, la sovrabbondanza di saliva o di catarro possa interrompere il fervore della nostra preghiera. Dobbiamo, per così dire, strapparla in modo rapido dalle fauci del nemico mentre è ancora tutta fervente. Perché, benché ci sia sempre ostile, non c'è dubbio che egli ci faccia particolarmente guerra, quando vede che vogliamo offrire al Signore le nostre preghiere contro di lui. Esso suscita diversi pensieri e stati d'animo, al fine di rimuovere la nostra anima dalla sua ardente supplica e quindi di intiepidire il suo fervore iniziale.

È per questo che i padri reputano preferibile fare brevi preghiere ma frequenti: molto frequenti per poter aderire costantemente a Dio con queste ripetute invocazioni; brevi per evitare, con la loro brevità, le insidie del diavolo che si sforza di trafiggerci soprattutto nel tempo della preghiera.

 

CAPITOLO XI. Con quale metodo i monaci egiziani recitano i salmi.

Per lo stesso motivo, essi non cercano di recitare i salmi che cantano in comunità tutti in una volta, ma li recitano in parti e ne fanno, secondo il numero dei versetti, due o tre sezioni, separate da orazioni. Infatti, non si soddisfanno della moltitudine dei versetti, ma dell'intelligenza spirituale e con tutte le loro forze cercano di realizzare il precetto (dell'Apostolo): "Canterò con lo spirito, ma canterò anche con l'intelligenza" (1 Cor 14,15). Essi ritengono più utile cantare dieci versetti e capirli, piuttosto che un intero salmo nella confusione della mente.

A volte questa confusione è dovuta alla fretta del corista. Considerando la lunghezza ed il numero dei salmi che rimangono da cantare, invece di cercare di rendere chiari agli ascoltatori i significati espressi (nelle parole che canta), egli si affretta a raggiungere la fine della sinassi.

Inoltre, quando qualcuno dei giovani, o per fervore di spirito, o per formazione insufficiente, supera la misura abituale (dei versetti) da cantare, l'anziano lo interrompe colpendo con la mano sul sedile dove è seduto, facendo così alzare in piedi tutti per la preghiera. L'anziano veglia attentamente affinché un'eccessiva lunghezza dei salmi non generi fastidio ai presenti. Con questa dismisura, non solo il cantore perde lui stesso l'intelligenza fruttuosa del salmo, ma causa anche un danno agli altri, ispirando loro il disgusto della sinassi.

Un principio che osservano anche con la massima fedeltà è questo: quando la risposta (all'ultimo salmo) prevede l'Alleluia, si dicono solo (come salmi conclusivi) i salmi che hanno l'Alleluia scritto nel titolo.

Ecco quale è il loro modo di dividere i dodici salmi. Se ci sono due fratelli, ciascuno ne canta sei; se sono tre, ognuno ne canta quattro e se sono quattro, ognuno tre. Nelle assemblee (ogni cantore) non canta mai un numero di salmi inferiore a questo; in questo modo, per quanto grande sia il numero dei presenti, non ci saranno mai più di quattro fratelli incaricati del canto durante la sinassi.

 

CAPITOLO XII. Perché (gli egiziani) rimangono seduti durante la sinassi mentre un solista salmeggia e con quale cura prolungano le veglie fino all'alba, una volta tornati nelle loro celle.

Essi rendono leggero questo numero canonico di dodici salmi, di cui abbiamo parlato, adottando una posizione riposante per il corpo. L'usanza nel compimento delle celebrazioni comunitarie è questa: ad eccezione di colui che si alza in piedi per cantare i salmi in mezzo all'assemblea, tutti rimangono seduti su sedili molto bassi e seguono la voce del cantore con cuore attento. Affaticati come sono dai digiuni, dal lavoro del giorno e della notte, non sarebbero in grado, se non si prendessero questo sollievo, di arrivare fino alla fine di una pur misurata salmodia stando in piedi. Perché essi non lasciano trascorrere un solo momento che non sia occupato dal lavoro. Non solo si dedicano con tutto il loro cuore alle occupazioni manuali compatibili con la luce del giorno, ma cercano con sollecitudine (quei lavori) che anche la più spessa oscurità non li possa impedire, persuasi che raggiungeranno una purezza di cuore ed una contemplazione spirituale tanto più sublimi quanto più si saranno applicati al lavoro ed alla fatica con devozione.

In questo modo loro pensano che questo piccolo numero di preghiere canoniche sia divinamente misurato per riservare, a coloro la cui fede è più ardente, il tempo di proseguire la loro infaticabile corsa verso la virtù, senza però infastidire quelli che sono stanchi e malati con un'eccessiva prolissità.

Quindi, quando le funzioni canoniche sono terminate secondo la modalità abituale, ciascuno torna nella sua cella. Egli vive lì da solo o al massimo con un altro col quale condivide il lavoro o l'obbedienza ad un maestro od il genere di formazione o la somiglianza nel grado di virtù (raggiunto). Qui nella cella ricominciano con più ardore lo stesso ufficio della preghiera, come sacrificio personale, e nessuno si abbandona al riposo del sonno fino a quando, all'alba, l'attività del giorno succede al lavoro ed alla meditazione della notte.

 

CAPUT XIII. Quare post missam nocturnam dormire non oporteat.

Quem laborem, praeter illam rationem, qua tota industria annitentes sacrificium Deo de fructu manuum suarum offerre se credunt, duabus ex causis cum omni observatione custodiunt. Quod nos quoque si perfectioni studemus, eadem diligentia convenit observare.

 

Prima ne forte purificationem nostram nocturnis psalmis et orationibus acquisitam, invidus inimicus livens puritati nostrae, cui maxime insidiatur semper, et indesinenter infestus est, quadam somni illusione contaminet. Qui post illam satisfactionem, quam pro negligentiis seu ignorationibus nostris obtulimus, et confessionis nostrae veniam profusis gemitibus imploratam, sollicitus nos, si tempus quietis invenerit, maculare festinat, tunc praecipue fiduciam nostram dejicere atque enervare contendens, cum ferventius nos ad Deum tendere orationum nostrarum puritate perviderit: ita ut nonnumquam quos per totum noctis spatium sauciare non potuit, sub illius horae brevissimo tempore dehonestare conetur (Vide Collat. 22, quae est de nocturnis illusionibus).

 

Secunda vero, quod tametsi nulla talis verenda diaboli emergat illusio, intercedens etiam purus sopor inertiam monacho mox evigilaturo parturiat, segnemque torporem inferens menti, per totum diei spatium vigorem ejus obtundat, illamque hebetet perspicaciam sensus, et pinguedinem cordis exhauriat, quae nos possit per totum diem adversus omnes insidias inimici cautiores robustioresque servare.

Quamobrem canonicis vigiliis privatae ab eis subjunguntur excubiae, ac majore illis observatione succedunt, ut et illa purificatio quae psalmis et orationibus est acquisita, non pereat; et intentior sollicitudo diligentius nos per diem custoditura, praeparetur meditatione nocturna.

 

  

CAPUT XIV. Quemadmodum in cellulis suis opus manuum et orationes pariter exerceant.

Et idcirco eas cum adjectione operis exsequuntur, ne velut otiosis valeat somnus irrepere. Sicut enim nullum ferme ab eis otii tempus excipitur, ita nec meditationi quidem spiritali finis imponitur. Nam pariter exercentes corporis animaeque virtutes, exterioris hominis stipendia cum emolumentis interioris exaequant, lubricis motibus cordis et fluctuationi cogitationum instabili, operum pondera, velut quamdam tenacem, atque immobilem anchoram praefigentes, cui volubilitas ac pervagatio cordis innexa intra cellae claustra, velut in portu fidissimo valeat contineri; atque ita spiritali meditationi tantum, et custodiae cogitationum intenta, non modo ad consensum pravae cujusque suggestionis pervigilem mentem corruere non sinat, verum etiam ab omni superflua, otiosaque cogitatione custodiat; ita ut quid ex quo pendeat, haud facile possit a quoquam discerni, id est, utrum propter meditationem spiritalem incessabile manuum opus exerceant, an propter operis jugitatem tam praeclarum spiritus profectum, scientiaeque lumen acquirant.

 

 

 CAPUT XV. Qua lege modestiae post orationum missam unusquisque ad suam cellulam redeat, et cui subdatur increpationi is qui aliter fecerit.

Finitis itaque psalmis, et quotidiana congregatione, sicut superius commemoravimus, absoluta, nullus eorum vel ad modicum subsistere, aut sermocinari audet cum altero: sed ne quidem per totum diei spatium e cella sua progredi, aut deserere opus quod in ea solitus est exercere, praesumit, nisi forte cum fuerint ad officium necessarii cujusque operis evocati. Quod ita explent fores egressi, ut nulla inter eos sermocinatio penitus conseratur. Sed sic unusquisque opus exsequitur injunctum, ut psalmum vel scripturam quamlibet memoriter recensendo, non solum conspirationi noxiae, vel consiliis pravis, sed nec otiosis quidem colloquiis, ullam copiam vel tempus impartiat, oris pariter et cordis officio in meditatione spiritali jugiter occupato.

Summa namque observantia custoditur, ne quisquam cum alio, ac praecipue juniores [ Al. juniore], vel ad punctum temporis pariter substitisse, aut uspiam secessisse, vel manus suas invicem tenuisse deprehendantur. Si qui vero contra hujus regulae disciplinam, reperti fuerint aliquid ex his quae interdicta sunt, admisisse, ut contumaces, ac praevaricatores mandatorum, non levis culpae rei pronuntiati, suspicione etiam conjurationis, pravique consilii carere non poterunt. Quam culpam nisi in unum cunctis fratribus congregatis publica diluerint poenitentia, orationi fratrum nullus eorum interesse permittitur.

 

 

 

 

CAPUT XVI. Quod nulli orare cum illo, qui fuerit ab oratione suspensus, liceat.

Sane si quis pro admisso quolibet delicto fuerit ab oratione suspensus, nullus cum eo prorsus orandi habet licentiam, antequam submissa in terram poenitentia, reconciliatio ejus, et admissi venia coram fratribus cunctis, publice fuerit ab abbate concessa.

Ob hoc namque tali observantia semetipsos ab orationis ejus consortio segregant, atque secernunt, quod credunt eum qui ab oratione suspenditur, secundum Apostoli sententiam tradi Satanae: et si quis orationi ejus, antequam recipiatur a seniore, inconsiderata pietate permotus, communicare praesumpserit, complicem se damnationis ejus efficiat, tradens scilicet semetipsum voluntarie Satanae, cui ille pro sui reatus emendatione fuerat deputatus, in eo vel maxime gravius crimen incurrens, quod cum illo se vel confabulationis, vel orationis communione miscendo, majorem illi generet insolentiae formitem, et cotumaciam delinquentis in pejus enutriat. Perniciosum namque solatium tribuens, cor ejus magis ac magis faciet indurari, nec humiliari eum sinet ob quod fuerat segregatus; et per hoc, vel increpationem senioris non magni pendere, vel dissimulanter de satisfactione et venia cogitare.

 

CAPITOLO XIII. Perché non è opportuno dormire dopo l'ufficio della notte.

Affannandosi in tal modo senza sosta essi sono convinti di offrire un sacrificio a Dio col frutto del loro lavoro. Inoltre, altri due motivi li spingono ad essere scrupolosamente fedeli a questo lavoro (notturno). Se noi abbiamo lo zelo della perfezione, dovremmo seguire la loro pratica con la stessa diligenza.

Innanzitutto bisogna temere che il nemico geloso, invidioso della nostra purezza, contro la quale egli rivolge delle insidie e cerca senza sosta di corrompere, non contamini con qualche illusione del sogno la purificazione che noi abbiamo acquisito con i salmi e le preghiere notturne. Dopo questa soddisfazione che abbiamo appena offerto (a Dio) per le nostre negligenze e le nostre ignoranze, dopo il perdono che le nostre confessioni e le nostre lacrime hanno implorato, (il nemico) mette ancor più entusiasmo a combatterci se trova nel tempo del riposo un'opportunità favorevole. Poiché lui si sforza in particolare di abbattere e di indebolire la nostra fiducia quando ci vede tendere verso Dio con più fervore con la purezza delle nostre preghiere e, non avendo potuto farci del male tutta la notte, cerca di farlo in questo breve momento.

In secondo luogo, anche senza alcuna illusione diabolica, il sonno, in quest'ora, genera uno stato di inerzia nel monaco che è prossimo al risveglio. Esso immerge la mente in un pigro torpore e smorza il suo vigore per l'intera giornata; inoltre indebolisce quell'acutezza dei sensi e prosciuga quell'abbondanza del cuore che ci avrebbero conservati più prudenti e più forti, durante tutto il giorno, contro tutte le astuzie del nemico.

Ecco perché essi uniscono alle vigilie canoniche delle veglie private e vi si applicano con ancor più impegno: è al fine di non perdere la purificazione acquisita coi salmi e con le preghiere e perché la meditazione della notte ci prepari a meglio conservare durante il giorno un'attenzione più intensa.

 

CAPITOLO XIV. Come (i monaci egiziani) praticano nello stesso tempo il lavoro e la preghiera nelle loro celle.

Essi uniscono il lavoro a queste veglie per il timore che, col favore dell'ozio, il sonno non li sorprenda. Neanche un momento, per così dire, viene riservato al tempo libero e tanto meno impongono un limite alla meditazione spirituale. Praticando sia le virtù del corpo che quelle dell'anima, essi fanno in modo che l'uomo esteriore ne tragga lo stesso profitto dell'uomo interiore. Inoltre, per loro il lavoro è come un peso che essi gettano sulla fugace mobilità del cuore e sulla incerta fluttuazione dei pensieri, come un'ancora tenace ed immutabile. In questo modo diventa possibile trattenere l'incostanza del cuore e la sua volubilità dentro i muri della cella, come in un porto molto sicuro. Tutta l'attenzione va ora alla meditazione spirituale ed alla custodia dei pensieri. L'anima è estremamente vigile e, lungi dal lasciarsi abbandonare ad una qualsiasi suggestione malvagia, si astiene da ogni pensiero vano e superfluo, tanto che sarebbe difficile discernere qual è l'effetto e qual è la causa: se è la meditazione spirituale che permette loro di dedicarsi incessantemente al lavoro delle mani oppure è proprio il lavoro continuo che fa loro guadagnare tanto progresso nello spirito e così tanta luce di conoscenza.

 

CAPITOLO XV. Con quale regola disciplinare ciascuno ritorna nella sua cella dopo l'ufficio divino e come venga rimproverato colui che agisce diversamente.

Di conseguenza, terminati i salmi anche l'assemblea quotidiana si conclude, come abbiamo detto prima, e nessuno, neanche per poco tempo, osa indugiare o conversare con un altro. Ma neanche durante la giornata nessuno ha la presunzione di andare fuori dalla sua cella o di abbandonare il lavoro che è abituato a fare lì, tranne il caso in cui sia chiamato per un lavoro indispensabile. Essi allora escono ed adempiono tale lavoro senza allacciare nessuna conversazione. Ognuno compie il lavoro che gli è stato ingiunto, ripetendo a memoria o un salmo o qualche altro passo delle Scritture. In questo modo i malvagi intrighi ed i perversi disegni, così come le conversazioni inutili, non trovano né l'occasione, né il tempo per venire alla luce, essendo la bocca ed il cuore costantemente impegnati nella meditazione spirituale.

Questo è anche (un argomento) che osservano con la massima severità: due monaci, soprattutto i giovani, non devono mai essere visti stare insieme, né ritirarsi in disparte o tenersi per mano, fosse anche per un solo momento. Se poi alcuni vengono riconosciuti come gli autori di una qualche violazione di questa regola, essi sono considerati dei ribelli, trasgressori delle leggi stabilite e trovati colpevoli di una grave mancanza; costoro non potranno nemmeno sfuggire al sospetto di complotto e di intenzioni malvage. E fintanto che non avranno cancellato il loro crimine con una penitenza pubblica in presenza di tutti i fratelli riuniti, non sarà più permesso loro di partecipare alla preghiera comune dei fratelli.

 

CAPITOLO XVI. A nessuno è permesso pregare con colui che è stato sospeso dalla preghiera comune.

Se un (monaco), per qualsiasi reato, è stato sospeso dalla preghiera comune, nessuno ha il permesso di pregare con lui finché non abbia fatto penitenza prostrandosi a terra e l'abate, alla presenza di tutti i fratelli, gli abbia accordato pubblicamente la riconciliazione con il perdono della sua colpa.

Questa stretta osservanza del non partecipare alla preghiera con costui deriva dalla persuasione che colui che viene escluso dalla preghiera sia consegnato a Satana, secondo la parola dell'Apostolo. (Cfr. 1 Cor 5,5). Di conseguenza, colui che si lascia commuovere da una pietà sconsiderata ed osa partecipare alla sua preghiera prima che l'anziano l'abbia (di nuovo) accolto, diventa complice della sua condanna e si consegna volontariamente a Satana, al quale l'altro era stato abbandonato al fine della correzione della sua colpa. Il suo crimine sarebbe ancor più grave perché, parlando o pregando in unione con lui favorisce la sua insolenza e nutre maggiormente il suo spirito di rivolta. Accordandogli una consolazione pericolosa (il colpevole) indurirà sempre più il suo cuore e sarà ormai incapace di umiliarsi per la colpa che gli ha meritato la scomunica. Allora darà poca importanza ai rimproveri dell'anziano oppure farà in modo di fingere di pentirsi e di chiedere perdono.

 

CAPUT XVII. Quod is qui ad orationem exsuscitat, hora solita debeat eos commonere.

Is autem, cui religiosi conventus commonitio, vel synaxeos cura committitur, non passim, ut libitum est, nec prout nocte fuerit expergefactus, aut opportunitas eum somni proprii seu insomnii coarctaverit, fratres etiam ad quotidianas vigilias exsuscitare praesumit. Sed quamvis eum consuetudo diuturna, hora solita evigilare compellat, tamen sollicite, frequenterque stellarum cursu praestitutum congregationis tempus explorans, ad orationum eos invitat officium, ne in utroque inveniatur incautus, si vel oppressus somno statutam noctis transgrediatur horam; vel eamdem dormiturus, atque festinus ad somnum anticipet, et non tam officio spiritali, vel quieti omnium deservisse, quam requiei suae satisfecisse credatur.

 

 

 

CAPUT XVIII. Quod a vespera Sabbati usque ad vesperam diei Dominicae genua non flectantur.

Hoc quoque nosse debemus, a vespera sabbati, quae lucescit in diem dominicum, usque ad vesperam sequentem apud Aegyptios genua non curvari; sed nec totis quidem Quinquagesimae diebus, nec custodiri in eis jejuniorum regulam:

Quarum rerum ratio suo loco in Collationibus Seniorum, cum Dominus jusserit, exponetur. (Collat. 22.). Nunc propositum est nobis causas tantummodo brevi narratione percurrere, ne statutum modum volumen excedens, aut fastidio legentem oneret, aut labore.

 

CAPITOLO XVII. Colui che sveglia i fratelli per la preghiera deve farlo alla solita ora.

Chiunque ha l'incarico di avvertire i fratelli per la sinassi non si prende la libertà di svegliarli per le vigilie quotidiane a qualsiasi ora della notte, a suo piacimento o a seconda di quando si sveglia lui, e neppure all'ora che rispetta il proprio ciclo del sonno e della veglia. Anche se un'abitudine quotidiana lo porta a svegliarsi sempre alla solita ora, tuttavia egli non tralascia di consultare con sollecitudine e ripetutamente il corso delle stelle, al fine di leggervi il tempo fissato per la sinassi. È allora che egli invita i fratelli all'ufficio della preghiera, in modo da non dare prova di imprudenza nei due casi: o di lasciar passare l'ora, oppresso dal sonno, o di anticiparla per poter tornare a dormire più in fretta, dando l'impressione di preoccuparsi meno dell'ufficio divino o del riposo dei fratelli che della sua propria comodità.

 

CAPITOLO XVIII. Dal vespro del sabato al vespro della domenica non ci si inginocchia.

Dobbiamo sapere anche ciò: presso (i monaci) egiziani dal vespro del sabato, che precede l'alba della domenica, e fino al vespro del giorno seguente non ci si inginocchia, così come durante i cinquanta giorni prima della Pentecoste. In questi periodi non si osserva neanche la regola del digiuno.

Di questa usanza dirò la ragione a suo tempo nelle Conferenze degli Anziani (Cfr. Conf. XXI), quando il Signore lo vorrà. Allo stato attuale il nostro scopo è solo quello di accennare all'argomento, per il timore che questo volume, andando oltre la giusta misura, diventi causa di stanchezza e noia per il lettore.


Per le note si veda il testo solo italiano


Ritorno all'indice delle "ISTITUZIONI CENOBITICHE"


Ritorno alle "Regole monastiche"


| Ora, lege et labora | San Benedetto | Santa Regola | Attualità di San Benedetto |

| Storia del Monachesimo | A Diogneto | Imitazione di Cristo | Sacra Bibbia |


29 dicembre 2018                a cura di Alberto "da Cormano"        Grazie dei suggerimenti       alberto@ora-et-labora.net