S. EUSEBII HIERONYMI STRIDONENSIS PRESBYTERI TRANSLATIO LATINA REGULAE SANCTI PACHOMII.

PRAEFATIO.

 

TRADUZIONE LATINA DI SAN GEROLAMO DELLA REGOLA DI SAN PACOMIO

PREFAZIONE

(Estratto da "Patrologia Latina Database" - Migne)

 (Testo estratto da: "Pacomio e i suoi discepoli", a cura di Lisa Cremaschi, Ed. Qiqajon 1988 e scaricato dal sito: www.TeologiaSpirituale.it il 25/08/2014)

 

[0061A] 53 1. Quamvis acutus gladius et levigatus, si diu in vagina conditus fuerit, sordescit rubigine, et splendorem pristini decoris amittit. Unde et ego moerens super dormitione sanctae et venerabilis Paulae, non quo contra praeceptum Apostoli facerem, [0062A] sed quo multorum incisa illius morte refrigeria suspirarem, accepi libros ab homine Dei Silvano presbytero mihi directos, quos ille Alexandria missos susceperat, ut etiam [Al. mihi] injungeret transferendos. Aiebat enim quod in Thebaidis coenobiis, e [0063A] in monasterio Metanoeae, quod de Canopo in poenitentiam felici nominis conversione mutatum est, habitarent plurimi Latinorum, qui ignorarent Aegyptiacum Graecumque sermonem, quo Pachomii et Theodori et Orsiesii praecepta conscripta sunt. Qui primi per Thebaidem et Aegyptum coenobiorum fundamenta jecerunt juxta praeceptum Dei, et Angeli, qui ad eos ob hanc ipsam institutionem missus venerit.

2. Itaque quia diu tacueram, et dolorem meum silentio devoraveram: urgebant autem missi ad me ob hanc ipsam causam Leontius presbyter, et caeteri cum eo fratres, accito notario, ut erant de Aegyptiaca in Graecam linguam versa, nostro sermone dictavi, ut et tantis viris imperantibus, ne dicam [0063B] rogantibus obedirem, et bono, ut aiunt, auspicio longum silentium rumperem, reddens me pristinis studiis, et sanctae feminae refrigerans animam, quae monasteriorum semper amore flagravit, et quod visura erat in coelo, hic in terris meditata est.

 

Venerabilis quoque virgo filia ejus Eustochium haberet quod sororibus agendum tribueret, nostrique fratres Aegyptiorum, hoc est, Tabennensium monachorum exempla sequerentur,

qui habent per singula monasteria patres, et dispensatores, et hebdomadarios, ac ministros, et singularum domorum Praepositos, ita ut in una domo quadraginta plus minusve fratres habitent, qui obediant Praeposito; sintque pro numero fratrum triginta, vel quadraginta domus in uno monasterio, et ternae, vel quaternae domus [0063C] in unam tribum foederentur, ut vel ad opera simul vadant, vel in hebdomadarum ministerio sibi succedant per ordinem.
3. Quicumque autem monasterium primus ingreditur, primus sedet, primus ambulat, primus psalmum dicit, primus in mensam extendit manum, prior in in Ecclesia communicat; nec aetas inter eos quaeritur, sed professio.

4. Nihil habent in cellulis praeter psiathium et quae infra scripta sunt, duo lebitonaria (quod Aegyptiis monachis genus vestimenti est sine manicis) et [0064A] unum jam attritum ad dormiendum, vel operandum; et amictum lineum, cucullosque duos; et caprinam pelliculam, quam Meloten vocant; balteolum lineum, et gallicas [Al. caligas], ac bacillum itineris socium.

5. Aegrotantes miris sustentantur obsequiis, et ad omnem copiam praeparatis cibis: sani majori pollent abstinentia. Bis in hebdomada, quarta et sexta sabbati ab omnibus jejunatur, excepto tempore Paschae et Pentecostes. Aliis diebus comedunt qui volunt post meridiem: et in coena similiter mensa ponitur, propter laborantes, senes, et pueros, aestusque gravissimos. Sunt qui secundo parum comedunt; alii qui prandii, sive coenae uno tantum cibo contenti sunt. Nonnulli gustato paululum pane egrediuntur. Omnes pariter comedunt. Qui ad mensam [0064B] ire noluerit, in cellula sua panem tantum et aquam, ac salem accipit, sive in uno die voluerit, sive in biduo.

6. Fratres ejusdem artis in unam domum sub uno Praeposito congregantur: verbi gratia, ut qui texunt lina sint pariter; qui mattas, in unam reputantur familiam; sarcinatores, carpentarii, fullones, gallicarii seorsum a suis praepositis gubernantur: et per singulas hebdomadas ratiocinia operum suorum ad Patrem monasterii referunt.

7. Omnium monasteriorum princeps unum habetur caput, qui habitat in monasterio diebus Paschae: exceptis his qui in monasterio necessarii sunt, ad illum omnes congregantur, ut quinquaginta millia fere hominum Passionis Dominicae simul celebrent [0064C] festivitatem.

8. Mense, cui vocabulum est Mesore, id est Augusto, instar Jubilaei remissionis dies exercentur, et peccata omnibus dimittuntur, reconcilianturque sibi qui aliquam habuerat simultatem; et disponuntur monasteriorum capita, dispensatores, praepositi, ministri, prout necessitas postularit.

9. Aiunt autem Thebaei quod Pachomio, Cornelioque et Syro, qui usque hodie ultra centum et decem annos vivere dicitur, angelus linguae mysticae scientiam dederit, ut scriberent sibi, et loquerentur [0065A] per alphabetum speciale, signis quibusdam et symbolis absconditos sensus involvens: quas nos Epistolas ita ut apud Aegyptios Graecosque leguntur, in nostram linguam vertimus, eadem ut reperimus elementa ponentes, et qua simplicitatem Aegyptii sermonis imitati sumus, interpretationis fides est: ne [0066A] viros apostolicos et totos gratiae spiritalis sermo rhetoricus immutaret. Caetera autem quae in eorum tractatibus continentur praelibare nolui, ut in suis discantur auctoribus; et de fontibus potius quam de rivulis bibant, quos sanctae conversationis studia delectant.

 

1. Una spada, per quanto tagliente e scintillante, se resta a lungo nel fodero si macchia di ruggine e perde lo splendore e la bellezza primitiva. E così anch’io, afflitto per la morte della santa e venerabile Paola, non perché volessi contraddire il precetto dell’Apostolo (cf. 1Ts 4,13), ma perché rimpiangevo quella consolazione che essa offriva a molti e che con la sua morte era venuta meno, ho accettato volentieri i libri inviatimi dal presbitero Silvano, uomo di Dio che li aveva ricevuti a sua volta da Alessandria per farmeli tradurre. Diceva infatti che nei cenobi della Tebaide e nel monastero della Metanoía, a cui il nome di Canopo con felice conversione era stato mutato in quello di monastero della Penitenza, vivevano molti latini che non conoscevano né il copto né il greco, lingue in cui sono state scritte le regole di Pacomio, di Teodoro e di Orsiesi, che per primi gettarono le fondamenta dei cenobi nella Tebaidee in Egítto secondo un ordine ricevuto da Dio e da un angelo da Dio a questo scopo.

E dunque, poiché a lungo avevo taciuto e nel silenzio ero divorato dal dolore e d’altra parte il presbitero Leonzio e gli altri fratelli, inviati insieme a lui proprio per questa ragione, mi sollecitavano, feci chiamare uno scrivano e gli dettai nella nostra lingua (questi testi) già tradotti dal copto in greco. E l’ho fatto per obbedienza, non dico alle suppliche ma agli ordini di uomini così ragguardevoli e per rompere il mio lungo silenzio, come si suol dire, sotto un buon auspicio. E così ritornai ai miei antichi studi e diedi consolazione all’anima di quella santa donna che sempre era stata infiammata d’amore per i monasteri e che aveva meditato qui sulla terra ciò che doveva contemplare in cielo.

E inoltre sua figlia Eustochio, venerabile vergine di Cristo, avrebbe avuto qualcosa da offrire alle sue sorelle come norma di vita e i nostri fratelli avrebbero potuto seguire gli esempi degli egiziani, cioè dei monaci di Tabennesi.

2. In ogni monastero essi hanno padri, economi, ebdomadari, incaricati e prepositi alle singole case. Una casa riunisce circa quaranta fratelli che obbediscono al preposito e, secondo il numero dei fratelli, in un monastero ci sono da trenta a quaranta case; tre o quattro case sono riunite in una tribù e queste tribù si recano insieme al lavoro e si alternano in ordine nei servizi settimanali

3. Chi poi è entrato nel monastero per primo per primo si siede, per primo si muove, per primo recita il salmo, per primo si serve a tavola, per primo riceve la comunione in chiesa. Fra di loro non conta l’età, ma la (data della loro) professione.

4. Nelle celle non hanno nulla tranne una stuoia e i seguenti oggetti: due tuniche, cioè una specie di veste egiziana senza maniche e un’altra tunica già consumata per dormire o per lavorare, un mantello di lino, due cocolle, una pelle di capra chiamata melote, una cintura di lino, i sandali e un bastone, compagni di viaggio.

5. I malati sono assistiti con cure particolari e con cibi preparati con ogni abbondanza. I sani osservano un regime più severo: due volte la settimana, il mercoledì e il venerdì, tutti digiunano, tranne nel tempo di Pasqua e di Pentecoste. Gli altri giorni, quelli che vogliono mangiano dopo mezzogiorno e anche a cena si prepara il pasto per chi è affaticato, per i vecchi, i bambini e nei periodi di gran caldo. Alcuni, la seconda volta, mangiano poco, altri si accontentano di un pasto solo, del pranzo oppure della cena; alcuni se ne vanno dopo aver mangiato soltanto un po’ di pane. Mangiano tutti insieme. Chi non vuole andare a tavola riceve nella sua cella un po’ di pane, acqua e sale, per uno o due giorni, come vuole.

6. I fratelli che esercitano lo stesso mestiere sono riuniti nella stessa casa sotto un solo preposito. Per esempio, quelli che tessono il lino stanno insieme, quelli che intrecciano stuoie sono considerati una sola famiglia. I sarti, i carpentieri, i lavandai, i calzolai sono guidati dai loro prepositi e ogni settimana rendono conto del loro lavoro al padre del monastero.

7. I padri di tutti i monasteri hanno un solo capo che abita nel monastero di Pbow. Nei giorni di Pasqua si radunano tutti presso di lui tranne quelli che sono indispensabili nei monasteri e così circa cinquantamila uomini celebrano insieme la festa della Passione del Signore.

8. Nel mese detto di mesore, cioè in agosto, a imitazione del giubileo (cf. Lv 25), si celebrano i giorni del condono; a tutti vengono perdonati i peccati e quelli che hanno avuto motivi di discordia si riconciliano. Sono inoltre nominati i capi dei monasteri, gli economi, i prepositi, quelli che adempiono i diversi servizi secondo le necessità.

9. Quelli della Tebaide dicono anche che un angelo insegnò a Pacomio, Cornelio e Sourous, di cui si dice viva ancora oggi ed abbia più di centodieci anni, un linguaggio segreto che permetteva loro di scriversi e di parlarsi con un alfabeto spirituale, celando sotto segni e simboli dei significati nascosti. Queste lettere le abbiamo tradotte nella nostra lingua, fedeli alla lettura che ne fanno gli egiziani e i greci lasciando i segni come li abbiamo trovati. Prova della fedeltà della nostra traduzione è il fatto che abbiamo imitato la semplicità della lingua copta perché un linguaggio retorico non offrisse un’immagine falsa di quegli uomini apostolici ripieni della grazia dello Spirito. Non ho voluto neppure sfiorare altre cose contenute nei loro trattati, perché quelli che amano studiare la santa vita cenobitica le imparino dai loro stessi autori bevendo direttamente alle fonti piuttosto che a rigagnoli.


Ritorno alla pagina iniziale "San Pacomio e le sue Regole"

Ritorno alla pagina iniziale "Regole monastiche e conventuali"


| Ora, lege et labora | San Benedetto | Santa Regola | Attualità di San Benedetto |

| Storia del Monachesimo | A Diogneto | Imitazione di Cristo | Sacra Bibbia |


28 aprile 2015                a cura di Alberto "da Cormano"        Grazie dei suggerimenti       alberto@ora-et-labora.net