REGULA

PATRIS NOSTRI PACHOMII HOMINIS DEI,

 Qui fundavit conversationem coenobiorum a principio per mandatum Dei. 

PRAECEPTA ET INSTITUTA

S. P. N. PACHOMII. [0077]

 

Precetti e Norme

del nostro padre Pacomio, uomo di Dio,

che fondò alle origini la comunità di santa vita

secondo il comando di Dio

(Estratto da "Patrologia Latina Database" - Migne)

 (Testo estratto da: "Pacomio e i suoi discepoli", a cura di Lisa Cremaschi, Ed. Qiqajon 1988 e scaricato dal sito: www.TeologiaSpirituale.it il 25/08/2014)

 

Quomodo collecta fieri debeat, et fratres congregandi sint ad audiendum sermonem Dei, juxta praecepta majorum, et doctrinam sanctarum Scripturarum, ut liberentur de errore animae, et glorificent Deum in luce viventium, et [Al. ut] sciant quomodo oporteat in domo Dei conversari sine ruina et scandalo, ut non inebrientur aliqua passione, sed stent in mensura veritatis, et traditionibus apostolorum et prophetarum; et solemnitatum ordinem teneant, imitantes conversationem [Al. congregationem] eorum in domo Dei, et jejunia atque orationes ex more complentes.

Qui enim bene ministrant sequuntur regulam Scripturarum.

 

 [0077D] 73 CXLIII. Hoc est ergo ministerium quod Ecclesiae ministri exercere [Al. implere] debebunt.  [0078D]

Congregent fratres orationis tempore, et omnia faciant, quae rite complenda sunt, nullam [Al. ut nullam]  [0079A] detrectationi occasionem tribuant, nec sinant ambulare quempiam contrarium disciplinae.

CXLIV. Si codicem postulaverint, deferant eis.

CXLV. Si quis de foris venerit vespere, et non occurrerit accipere opus quod altera die facturus est, mane ei tribuatur.

CXLVI. Si defecerit opus quod habebat in manibus, referat ad majoris scientiam [Al. sententiam], et quod ille praeceperit, faciat.

CXLVII. Qui minister est habeat studium ne quid operis pereat in monasterio in ulla omnino arte quae exercetur a fratribus. Quod si quid perierit, et negligentia fuerit dissipatum, increpabitur a Patre minister operum singulorum, et ipse rursus increpabit alium, qui opus perdiderit: dumtaxat juxta voluntatem  [0079B] et sententiam principis, absque quo nullus increpandi fratrem habebit potestatem.

CXLVIII. Si vestimentum ad solem expansum tertius invenerit  dies, dominus pro eo increpabitur, et aget poenitentiam publicam in collecta.

Pellicula et galliculae, et cingulum, et si quid aliud perierit, qui perdiderit increpabitur.

CXLIX. Si quis tulerit rem non suam, portet [Al. ponetur] supra humeros ejus, et aget poenitentiam publice in collecta, stabitque in vescendi loco.

CL. Si inventus fuerit unus e fratribus aliquid per contentionem agens, vel contradicens majoris imperio, increpabitur juxta mensuram peccati sui.

CLI. Qui mentitur, aut qui odio quemquam habere fuerit deprehensus, aut inobediens, aut plus joco  [0079C] quam honestum est deditus, aut otiosus, aut dure respondens, aut habens consuetudinem fratribus detrahendi, vel his qui foris sunt, et omnino quidquid contra regulam Scripturarum est et monasterii disciplinam, audiet Pater monasterii, et vindicabit juxta mensuram opusque peccati.

CLII. Praepositus domus culpae et increpationi subjacebit, si ante tres dies non nuntiaverit Patri; sive in via, sive in agro, sive monasterio quid perierit: agetque publice poenitentiam juxta ordinem constitutum.

Et si homo fugerit, et ante tres horas non nuntiaverit Patri, reus erit perditionis ejus: nisi tamen eum rursus invenerit.

CLIII. Haec est ultio in eum qui fratrem de domo perdiderit: tribus diebus aget publicam poenitentiam,  [0079D] quod si eadem hora nuntiaverit Patri, in qua fugit, reus non erit.

CLIV. Peccatum si in domo sua Praepositus viderit, et non statim increpaverit delinquentem, nec nuntiaverit Patri monasterii, ipse increpationis ordini subjacebit.

CLV. Per domos singulas vespere sex orationes  [0080A] psalmosque complebunt, juxta ordinem majoris collectae, quae a cunctis fratribus in commune celebratur.

CLVI. Per singulas hebdomadas binae disputationes, id est catecheses, a Praeposito complebuntur.

CLVII. Nullus in domo quippiam faciet, nisi quod Praepositus jusserit.

 

75 CLVIII. Si omnes fratres qui in una domo sunt, viderint Praepositum nimium negligentem, aut dure increpantem fratres, et mensuram monasterii excedentem, referent ad Patrem, et ab eo increpabitur. Ipse autem Praepositus nihil faciet, nisi quod Pater jusserit, maxime in re nova. Nam quae ex more descendit, servabit regulas monasterii.

CLIX. Praepositus non inebrietur:

non sedeat in humilioribus locis juxta vasa monasterii,

ne rumpat  [0080B] vincula, quae Deus in coelo condidit, ut observentur in terris.

Ne lugeat in die festo Domini Salvatoris.

Dominetur carni suae juxta mensuram Sanctorum.

Non inveniatur in excelsis cubilibus imitans [Al. imitatus] morem gentilium.

Non sit duplicis fidei.

Non sequatur cordis sui cogitationes, sed legem Dei.

Non resistat sublimioribus tumenti animo potestatibus.

Non fremat, neque hirriat super humiliores.

Non transferat terminos.

Non sit fraudulentus, neque in cogitationibus verset dolos.

Ne negligat peccatum animae suae.

Ne vincatur carnis luxuria.

Non ambulet negligenter.

Non cito loquatur verbum otiosum.

Non ponat scandalum ante pedes caeci.

Non doceat voluptatem animam suam.

Non resolvatur [Al. solvatur] risu stultorum ac joco.

Non rapiatur cor ejus  [0080C] ab his qui inepta loquuntur et dulcia.

Non vincatur muneribus.

Non parvulorum sermonem ducat.

Ne affligatur in tribulatione.

Ne timeat mortem, sed Deum.

Ne praevaricator sit propter imminentem [Al. eminentem] timorem.

Non relinquat verum lumen propter modicos cibos.

Non nutet ac fluctuet in operibus suis.

Non mutet sententiam, sed firmi sit solidique decreti, justeque cuncta considerans, judicans in veritate, absque appetitu gloriae, manifestus Deo et hominibus, et a fraude procul [Al. elongans se a fraude].

Ne ignoret conversationem Sanctorum, nec ad eorum scientiam caecus existat.

Nulli noceat per superbiam: nec sequatur concupiscentias oculorum suorum.

Non eum superent incentiva vitiorum.

Veritatem numquam praetereat.

Oderit injustitiam:  [0080D]

secundum [Al. sed] personam numquam judicet pro muneribus,

nec condemnet animam innocentem per superbiam.

Non rideat inter pueros.

Non deserat veritatem timore superatus.

Non comedat panem de fraudulentia.

Non desideret alienam terram.

Non opprimat animam propter aliorum spolia.

Non despiciat eos qui indigent misericordia.

Ne falsum  [0081A] dicat testimonium seductus lucro.

Ne mentiatur propter superbiam.

Ne contendat contra veritatem ob tumorem animi.

Ne deserat justitiam propter lassitudinem.

Ne perdat animam suam propter verecundiam.

Ne respiciat dapes lautioris mensae.

Ne pulchra vestimenta desideret.

Ne se negligat, ut semper dijudicet cognitiones suas.

Ne inebrietur vino; sed humilitatem habeat junctam veritati.

Quando judicat, sequatur praecepta majorum et legem Dei, quae in toto orbe praedicata est.

Si quidquam de his praeterierit, reddetur ei mensura juxta quam mensus est, et recipiet secundum opera sua, quia moechatus est in ligna sua et lapides: et propter fulgorem auri, et splendorem argenti dimisit judicium,  [0082A] et desiderio temporalis lucri laqueis se induit ethnicorum  (Jerem. III) .

Et veniet ei contritio Heli et filiorum ejus  (I Reg. IV) ; maledictio David, quam imprecatus est Doech  (Psal. LI.) : signum quo donatus est Cain  (Gen. IV) ; sepultura asini, de qua loquitur Hieremias  (Jerem. XXII) : perditio qua peccatores terrae hiatus absorbuit  (Num. XVI) , et interitus Chananaeorum, et contritio hydriae ad fontem, et arenarum comminutio in littoribus et saxis, quae fluctibus verberantur  (Eccles. XII) ; et confractio virgae gloriosae de Isaia, ut sit quasi caecus manu palpans parietem  (Isai. V et LIX) .

Haec omnia ei evenient, qui non servavit veritatem in judicio, et inique [Al. iniquae] egit in omnibus quae ei credita sunt.

 

 

In che modo si debba tenere la sinassi si debbano riunire i fratelli per ascoltare la parola di Dio secondo i precetti degli anziani e l’insegnamento delle sante Scritture perché le anime siano liberate dall’errore e diano gloria a Dio nella luce dei viventi (Sal 55,13), perché sappiano come devono comportarsi nella casa di Dio (1Tm 3,15) senza rovina né scandalo (cf. Sir 32,25), perché non si lascino inebriare da alcuna passione, ma restino fedeli alla norma della verità e alle tradizioni degli apostoli e dei profeti (cf. Ef 2,20), osservino le solennità stabilite prendendo a modello, nella casa di Dio, l’assemblea degli apostoli e dei profeti e compiendo i digiuni e le preghiere secondo gli usi.

Quelli che adempiono rettamente il loro servizio seguono la regola delle Scritture.

Questo è il servizio che dovranno compiere i ministri della chiesa:

1.      Riuniscano i fratelli al momento della preghiera e facciano tutto nel modo dovuto per non offrire occasioni di recriminazione e non permettano ad alcuno di comportarsi in contrasto con le norme.

2.      Se chiederanno loro un codice, lo diano.

3.      Se uno arriva da fuori di sera e non si presenta per ricevere il lavoro che dovrà compiere il giorno seguente, glielo assegnino al mattino.

4.      Se uno termina il lavoro che stava facendo, avvertano il superiore e facciano ciò che egli ordinerà.

5.      Chi ne ha l’incarico abbia cura che nel monastero nessun lavoro sia mal fatto in nessuno dei mestieri esercitati dai fratelli. Se qualcosa viene rovinato e il danno è dovuto a negligenza, sarà rimproverato dal padre l’incaricato dei singoli lavori e questi a sua volta rimprovererà colui che ha rovinato quel lavoro, ma soltanto su volontà e decisione del padre; senza di lui nessuno potrà rimproverare un fratello.

6.      Se si troverà una veste esposta al sole da tre giorni il proprietario sarà rimproverato e farà pubblicamente penitenza nella sinassi e resterà in piedi in refettorio

7.      Se  viene perduta una pelle di capra, i sandali, la cintura o qualche altra cosa, chi li ha perduti sia ripreso.

8.      Se uno prende una cosa non sua, gliela si metterà sulle spalle e farà pubblicamente penitenza nella sinassi e resterà in piedi in refettorio.

9.      Se si troverà che un fratello agisce con spirito di contesa o si oppone a un ordine di un superiore, sarà ripreso secondo la gravità del suo peccato

10.   Chi mente o si scopre che nutre odio verso qualcuno oppure che è disobbediente, che scherza più del conveniente, che è ozioso, risponde con durezza oppure ha l’abitudine di sparlare dei fratelli e degli estranei e, in generale, compie qualcosa che è in contrasto con la regola delle Scritture e la disciplina del monastero, il padre del monastero lo ascolterà e lo castigherà secondo la gravità e la natura del suo peccato.

11.   Il preposito della casa incorrerà nella colpa e soggiacerà al rimprovero se, entro tre giorni, non avrà avvertito il padre di ciò che è andato perduto per strada o nei campi o in monastero, e farà pubblicamente penitenza secondo la forma stabilita.

12.   Se un uomo fugge e (il preposito) non avrà avvertito il padre entro tre ore, sarà responsabile della sua perdita, a meno che non lo ritrovi. Questo è il castigo che toccherà a colui che avrà perso un fratello della sua casa: farà pubblicamente penitenza per tre giorni. Ma se avrà informato il padre al momento stesso in cui (il fratello) è fuggito, non sarà colpevole.

13.   Se il preposito vedrà compiere un peccato nella sua casa e non riprenderà subito il colpevole né avvertirà il padre del monastero, soggiacerà egli stesso al rimprovero previsto.

14.   La sera nelle singole case reciteranno le sei preghiere e i salmi secondo il rito della sinassi maggiore che è celebrata in comune da tutti i fratelli.

15.   Ogni settimana  i prepositi terranno due istruzioni, cioè due catechesi.

16.   Nessuno’ nella casa non faccia nulla che non sia stato ordinato dal preposito.

17.   Se  tutti i fratelli di una stessa casa vedranno che il preposito è troppo negligente, che riprende i fratelli con durezza trasgredendo le norme del monastero, lo riferiranno al padre che lo riprenderà. Il preposito poi non faccia niente se non ciò che avrà ordinato il padre, soprattutto in caso di novità; per le cose abituali infatti si atterrà alle regole del monastero.

18/1    Il preposito non si ubriachi (Ef 5,18; Pr 23,31).

18/2    Non sieda nei luoghi più vili accanto al vasellame del monastero.

18/3    Non spezzi i vincoli che Dio ha stabilito in cielo perché siano rispettati sulla terra.

18/4    Non faccia lutto nel giorno di festa del Signore Salvatore.

18/5    Domini la sua carne secondo la misura dei santi (cf. Rm 8, 13).

18/6    Non si faccia trovare nei posti d’onore imitando il costume dei gentili (cf. Lc 14,8).

18/7    Non sia doppio.

18/8    Non segua i pensieri del suo cuore, ma la legge di Dio.

18/9    Non resista con animo superbo alle autorità superiori (cf. Rm 13,1).

18/10    Non vada in collera, non perda la pazienza con i fratelli più semplici.

18/11    Non sposti i confini (cf. Dt 27,17).

18/12    Non sia fraudolento, né mediti pensieri di inganno (cf. Pr 12,20).

18/13    Non trascuri il peccato della sua anima.

18/14    Non si lasci vincere dalla passione della carne (cf. Gal 5,19).

18/15    Non si comporti con negligenza.

18/16    Non si affretti a dire una parola inutile (cf. Mt 12,36).

18/17    Non metta inciampi davanti ai piedi del cieco (cf. Lv 19,14).

18/18    Non insegni la concupiscenza alla sua anima.

18/19    Non si abbandoni al riso degli sciocchi e alle facezie (cf. Pr 10,23).

18/20    Il suo cuore non si lasci allettare da chi proferisce parole sciocche e adulatrici (cf. Rm 16,18).

18/21    Non si faccia comprare con doni (cf. Es 23,8).

18/22    Non si lasci sedurre dalle parole dei bambini.

18/23    Non si affligga nella prova (cf. 2Cor 4,8).

18/24    Non tema la morte (cf. Mt 10,28), ma Dio.

18/25    Non trasgredisca la legge per timore di un pericolo incombente.

18/26    Non abbandoni la vera luce per un po’ di cibo.

18/27    Non sia né esitante, né instabile nelle sue azioni.

18/28    Non muti parere, ma sia fermo e saldo nei suoi giudizi; sia giusto, esamini ogni cosa e giudichi secondo verità senza brama di gloria, sia sincero con Dio e con gli uomini rifuggendo qualsiasi inganno.

18/29    Non ignori la vita dei santi e non sia cieco di fronte alla loro scienza.

18/30    Non faccia il male ad alcuno per orgoglio.

18/31    Non segua la concupiscenza dei suoi occhi (cf. 1Gv 2,16).

18/32    Non lo dominino le attrattive dei vizi (cf. Sir 5,2).

18/33    Non tralasci mai la verità.

18/34    Abbia in odio l’ingiustizia.

18/35    Non giudichi mai con parzialità in cambio di doni (cf. Is 5,23).

18/36    Non condanni un innocente per orgoglio.

18/37    Non rida tra i ragazzi.

18/38    Non abbandoni la verità vinto da timore.

18/39    Non mangi pane ottenuto con inganno.

18/40    Non desideri la terra altrui.

18/41    Non opprima un altro per procacciarsi dei beni.

18/42    Non disprezzi chi ha bisogno di misericordia (cf. Sal 9,13; Pr 11,12).

18/43    Non dica falsa testimonianza sedotto da un guadagno (cf. Es 20,16; Ger 5,2).

18/44    Non menta per orgoglio.

18/45    Non combatta la verità per la superbia del suo cuore.

18/46    Non abbandoni la giustizia per stanchezza.

18/47    Non lasci che la sua anima si perda per rispetto umano (cf. Sir 20,24).

18/48    Non guardi i cibi di una mensa troppo suntuosa (cf. Sir 40,29).

18/50    Non trascuri (di consultare) gli anziani per poter discernere sempre i suoi pensieri.

18/51    Non si ubriachi di vino (Sir 19,1; Pr 23,31; Ef 5,18), ma unisca l’umiltà alla verità.

18/52    Quando giudica, segua i precetti degli anziani e la legge di Dio predicata nel mondo intero.

18/53    Se trasgredisce uno di questi precetti, useranno con lui la stessa misura con cui ha misurato (cf. Mt 7,2; Mc 4,24; Lc 6,38) e riceverà secondo le sue opere (cf. Mt 16,27; Rm 2,6) poiché ha commesso adulterio con il legno e la pietra (cf. Ger 3,9) e ha trascurato la giustizia a motivo del fulgore dell’oro e del luccichio dell’argento e, per il desiderio di un guadagno temporale, si è lasciato irretire dagli empi.

Lo colga la rovina di Eli e della sua discendenza (cf. 1Sam 4,18), la maledizione che Davide scagliò contro Doeg (cf. Sal 51), il marchio con cui fu segnato Caino (cf. Gen 4,15), la sepoltura dell’asino di cui parla Geremia (cf. Ger 22,19), la rovina con cui la voragine della terra inghiottì i peccatori (cf. Nm 16,32), la morte dei Cananei (cf. Es 34,11); gli avvenga d’esser infranto come la brocca alla fonte (cf. Qo 12,6), disperso come la sabbia della riva colpita dalle onde del mare, spezzato come la verga gloriosa di Isaia (cf. Is 14,5; Ger 48,17) cosicché diventi come cieco che tasta il muro con la mano (cf. Is 59,10).

Tutte queste cose gli accadranno perché non ha osservato la verità nei suoi giudizi ed ha agito con iniquità in tutto ciò che gli è stato affidato.

 

 


Ritorno alla pagina iniziale "San Pacomio e le sue Regole"

Ritorno alla pagina iniziale "Regole monastiche e conventuali"


| Ora, lege et labora | San Benedetto | Santa Regola | Attualità di San Benedetto |

| Storia del Monachesimo | A Diogneto | Imitazione di Cristo | Sacra Bibbia |


28 aprile 2015                a cura di Alberto "da Cormano"        Grazie dei suggerimenti       alberto@ora-et-labora.net