REGULAE AC PRAECEPTA S. P. N. ANTONII AD FILIOS SUOS MONACHOS,

Petentes hoc ipsum ab eo in monasterio Nacalon.

  IN PACE DOMINI. [0423A]

Sant'Antonio abate

  

LA REGOLA

(Testo latino estratto da "Patrologia Latina", Vol. 103, J. P. Migne 1864
e pubblicato nella "Patrologia Latina Database" da Chadwyck-Healey Ltd - 1996)

 estratto dal sito: TeologiaSpirituale.it

 

Dicam Canones sive Regulas, prout loquetur Dominus per os meum, illis qui sese tradere volunt sub gravi hoc jugo, scilicet monachatu. Oportet ergo ut audiant haec praecepta: qui solverit aliquid ex eis, vilis vocabitur in regno coelorum  (Matth.  V, 19) .

I. Ante omnia ora sine intermissione, et gratias Deo age pro omnibus quae tibi eveniunt.

II. Cum autem surrexeris mane singulis diebus,  [0424A] inquire de aegrotis qui apud te sunt, et jejuna usque ad nonam singulis diebus, excepto sabbato et Dominico die; adveniente vero nona ne adeas cellam cujusquam fratrum. Et cum sederis ad comedendum, ora prius, tum comede. Ora et lege perpetuo.

III. Ne loquaris cum juvene, neque cum puero, et ne converseris omnino cum illo; nec ligabis illum monachum, nec assumes in filium, antequam  [0425A] induat habitum, ne reconciliet hostem diabolum; neque cubes super eadem storea cum minore te.

IV. Serva etiam horas orationum, nec praetermittas ullam earum, ne rationem pro illa reddas.

V. Ne obstringas aegrotum ad manducandum, nec retrahas ab illo cibum, ne conturbes animam illius afflictam.

VI. Si venerit ad te aliquis frater post temporis intervallum, laetare de illo: gratias enim aget Deo et tibi. Saeculari nullo modo commiscearis; nec ostentes teipsum, sicut Pharisaeus ille qui ad ostentationem omnia sua agebat.

VII. Nec appropiare sinas ad te mulierem, nec permittas ingredi domicilium tuum; ira enim graditur post illam. Neque revertaris invisere consanguineos  [0425B] tuos carnales, nec faciem tuam illis videndam praebeas, nec adeas illos.

VIII. Ne reserves tibi plus quam indiges; nec elargiaris plus quam potes, sed eroga eleemosynam infirmis monasterii.

IX. Persolve orationem tuam noctu priusquam adeas ecclesiam.

X. Ne comedas cum aliquo qui impendat pro te.

XI. Si scandalum ortum fuerit de juvene aliquo, qui hactenus habitum non induerit, ne induat illum; et ejice eum a monasterio; nec loquaris cum puero penitus, ne fiat tibi offendiculum.

XII. Si coegerit te necessitas adire civitatem, ne contendas illuc solus.

XIII. Ne seras terram tributis subjectam, nec societatem  [0425C] et contractum ineas cum magnatibus.

XIV. Ne commoreris in loco ubi vinum exorimitur, nec comedas carnem omnino.

XV. Ne frangas jejunium feria quarta et sexta, nisi ob gravem morbum.

XVI. Ne murmures in opere manuum tuarum: nec improperes alicui ulla de causa.

XVII. Si adieris aliquem fratrem, ne diu moreris in domicilio ejus.

XVIII. Ne loquaris in ecclesia; nec resideas in exedris monasterii.

XIX. Non jurato penitus vel veritatem vel dubium.

XX. Ne petas ecclesiam ad quam congregantur  [0425D] homines. Eroga eleemosynam quantum potes. Ne sepelias mortuum in ecclesia.

 

XXI. Ne facias convivia; nec ad symposium vocatus accedas.

XXII. Addisce quotidie disciplinam a senioribus; nec ullum aggrediaris opus, nisi consulto Patre monasterii.

XXIII. Cum abis ad hauriendam aquam, interim dum iter conficis, lege quantum potes.

XXIV. Si erogaveris eleemosynam, ne ostentes illam. Si adfueris aliquo in loco, ubi erogatur eleemosyna, comede et gratias age Deo.

XXV. Contristare noctu diuque pro peccato tuo. Esto devinctus in cuculla tua, et in tunica tua noctu  [0426A] atque die. Accende lampadem tuam oleo oculorum tuorum, nempe lacrymis. Si pietatis actus edideris, ne glorieris. Ne dimittas quemquam, qui quaerit Christum. Ne propales cogitationes tuas cunctis hominibus, sed solum iis qui possunt salvare animam tuam.

XXVI. Si abieris ad messem, ne moreris, sed cito revertere ad monasterium.

XXVII. Ne induas vestimenta, quibus extollaris. Ne ostentes vocem tuam, nisi in oratione praecepta. Ora in domo tua, antequam venias ad ecclesiam.

XXVIII. Mortifica temetipsum quotidie.

XXIX. Ne improperes cuiquam causa dolorum et afflictionum quas patitur.

XXX. Ne glorieris, neque rideas omnino. Da  [0426B] operam ut lugeas ob peccatum tuum, sicut luget is penes quem aliquis mortuus est. Fac quantum potes ut glorificetur Pater tuus qui est in coelis.

XXXI. Corrige filium tuum, nec parcas damnatio enim illius a te exigetur.

XXXII. Ne comedas ad satietatem; ne dormias, nisi parum et moderate, et venient ad te angeli.

XXXIII. Cum oraveris et memor fueris Dei, fac tibi indumenta tua sint alae, et evolabis super mare igneum.

XXXIV. Visita aegrotos et infirmos, et imple mensuras seu vasa eorum aqua.

XXXV. Ne pugnes lingua. Ita te praesta, ut benedicant  [0426C] te omnes. Et Dominus Jesus Christus opem nobis afferat ad operandum secundum ipsius beneplacitum: cui gloria cum Patre suo, et Spiritu suo sancto in saeculum. Amen.

Quae sequuntur, habentur in alio exemplari.

XXXVI. Coge teipsum in opere manuum tuarum, et timor Domini inhabitabit in te.

XXXVII. Si conspexeris fratrem aliquem perpetrantem peccatum non ad mortem, ne contemnas et despicias, neque condemnes illum: incides quippe in manum inimicorum tuorum.

XXXVIII. Cave tibi, ne seducatur intellectus tuus, memorando peccata tua priora, ne renoventur in te. [0426D]

XXXIX. Dilige humilitatem, quae proteget te a peccato. Ne sis pertinax ad statuendum verbum tuum, ne occupet te malum. Ne reputes te sapientem, et gloriaberis, et incides manum inimicorum tuorum. Assuescat lingua tua dicere: Ignosce mihi; et consequeris humilitatem.

XL. Cum sederis in cella tua, sollicitus esto de tribus hisce rebus perpetuo: nimirum, de opere manuum tuarum, de meditatione tuorum psalmorum, et de oratione tua.

XLI. Cogita apud teipsum et dicito: Utique non manebo in hoc mundo nisi praesenti hac die; et non peccabis Deo. [0427A]

XLII. Ne sis helluo ciborum, ne resuscitentur in te priora peccata.

XLIII. Ne taedeat te laboris, et superveniet tibi cito requies. Sicuti parietinae ruinarum extra civitatem fiunt locus fetoris omnibus, ita anima pigri, qui coepit monachatum, fiet mansio passionibus et fetoribus.

XLIV. Coge teipsum, ut ores perpetuo cum lacrymis, ut forte misereatur tui Deus, et exuat te veteri homine.

XLV. Persevera in hisce rebus quas dicam: scilicet, in labore, paupertate, peregrinatione, afflictionibus et quiete, et afferent tibi humilitatem; humilitas vero dimittet omnia peccata. Humilitas autem est, ut homo reputet seipsum peccatorem, et quod  [0427B] nihil boni perpetret coram Deo; et adhaereat quieti, et non aestimet seipsum quidquam; et non sit pertinax ad statuendum verbum suum: ut abscindat concupiscentiam suam, et demittat vultum, ponatque sibi mortem ante oculos, et servet semetipsum a mendacio, et non loquatur verba otiosa; nec respondeat superiori; et opprobrium sustineat, et odio habeat desidiam, et instet laboribus et moeroribus.

[0428A]

XLVI. Curate igitur, fratres mei, haec servare praecepta, ne vita vestra sit sine fructu. Et sollicitus esto semper ad singula verba, quae audis, ut dicas: Ignosce mihi: quia humilitas fugat omnia negotia inimici. Ne reputes teipsum quidquam propter opera tua.

XLVII. Sit tristis vultus tuus, nisi advenerint tibi exteri fratres; tunc gaude cum illis, ut inhabitet in te timor Domini. Si iter feceris cum fratribus, secede ab illis parumper, ut sis in silentio, et dum incedis per viam, ne te convertas sinistrorsum et dextrorsum; sed meditare psalmos tuos, et ora in mente tua ad Deum, quocunque in loco ingrederis; nec perfidenter agas cum incolis illius.

XLVIII. In omnibus rebus tuis esto modestus, et  [0428B] ad ea quae opponentur tibi, extende manum tuam lente. Si vero fueris juvenis, ne extendas manus tuas primus ad cibos; nec ingeras quidquam ciborum in os alterius. Et si cubaveris in aliquo loco, ne tegas te uno eodemque stragulo simul cum alio: et ora multum, antequam cubes. Et Dominus noster Jesus Christus opem nobis praestet ad operandum secundum ipsius beneplacitum. Amen.

Explicit Regula sancti Antonii abbatis

 

Scrivo questi precetti, che il Signore ha messo sulle mie labbra, per coloro che vogliono porsi sotto il grave giogo della vita monastica. È necessario che li osservino e «chi trasgredirà uno solo di questi, sarà considerato minimo nel regno dei cieli» (Mt 5,19).

 1. Prima di ogni cosa prega senza interruzione e ringrazia sempre Dio per tutte le cose che ti capitano.

 2. Quando ti alzi ogni giorno di buon mattino, prenditi cura dei malati che son presso di te.

 3. Digiuna tutti i giorni, ad eccezione del sabato e della domenica, fino alle tre del pomeriggio. All’avvicinarsi di quest’ora, ritirati nella tua cella e prega prima di mangiare; dopo aver mangiato, prega e leggi continuamente.

 4. Non parlare con i ragazzi e con i giovani e non stringere amicizia cori loro; non accoglierli come monaci affinché non offrano occasioni al diavolo.

 5. Non dormire sulla stessa stuoia con uno più giovane di te.

 6. Osserva le ore stabilite per la preghiera, non trascurarne nessuna e non addurre per essa delle scuse.

 7. Non costringere con insistenza chi è ammalato a mangiare; non privarlo però nemmeno del cibo affinché il suo animo afflitto non sia turbato.

 8. Se dopo un certo tempo verrà da te un fratello, accoglilo con gioia perché egli ringrazi Dio e lodi te.

 9. Non unirti mai ai laici; non imitare il fariseo che faceva ogni cosa per ostentazione.

 10. Non permettere che una donna si avvicini a te, né che entri nella tua abitazione: dopo di lei segue la passione.

 11. Non rivedere i tuoi congiunti e non permettere che essi ti rivedano; non recarti da loro.

 12. Non trattenere per te più di quanto ti sia necessario, né dare più di quanto ti sia possibile; dona ciò che puoi ai bisognosi del monastero.

 13. Di notte recita la tua preghiera prima di andare in chiesa.

 14. Non mangiare con chi spende molto per te.

 15. Se scoppia uno scandalo per qualche giovane che non ha ancora indossato l’abito monacale, non vestirlo ma allontanalo dal monastero.

 16. Non parlate mai con un ragazzo perché non vi sia occasione di scandalo.

 17. Se per necessità devi recarti in città, non andarci mai solo.

 18. Non seminare su un terreno soggetto a tributi e non stipulare patti con i padroni.

 19. Non andare dove si versa il vino.

 20. Non mangiare mai carne.

 21. Non interrompere il digiuno il mercoledì e il venerdì se non per gravissimi motivi di salute

 22. Non mormorare durante il tuo lavoro .

 23. Non rinfacciare agli altri i difetti che hanno.

 24. Se vai a visitare un tuo confratello, non trattenerti a lungo nella sua cella.

 25. Non parlare mai in chiesa.

 26. Non sederti mai nelle sale del monastero.

 27. Non giurare mai né la verità, né il dubbio.

 28. Non andare in quella chiesa in cui si reca una moltitudine di persone.

 29. Non seppellire in chiesa i tuoi morti.

 30. Non precipitarti dove ci sono banchetti e simposi.

 31. Ogni giorno impara dagli anziani i buoni costumi.

 32. Non fare mai un lavoro, qualunque sia, senza il consenso del superiore del monastero.

 33. Se vai ad attingere l’acqua, oppure sei per strada, leggi e medita il più possibile.

 34. Quando fai l’elemosina, non metterla in mostra.

 35. Se ti trovi dove ci sono mense per i poveri, mangia e rendi grazie a Dio.

 36. Rattristati a lungo per i tuoi peccati.

 37. Sii avvolto e coperto di giorno e di notte dal tuo cappuccio, dalla tua tunica, da tutto il tuo abito.

 38. Accendi la lucerna con l’olio dei tuoi occhi, cioè con le tue lacrime.

 39. Se con zelo ti dedichi alla pietà religiosa, non gloriartene.

 40. Non respingere colui che cerca il Cristo.

 41. Non manifestare i tuoi pensieri a tutti, ma soltanto a coloro che possono salvare la tua anima.

 42. Quando esci per la messe, non perdere tempo, ma rientra presto nel monastero.

 43. Non indossare un abito di cui potresti gloriarti.

 44. Non alzare la voce, se non durante le preghiere prescritte.

 45. Prega nella tua cella prima di recarti in chiesa.

 46. Mortifica ogni giorno la tua anima.

 47. Non rinfacciare a nessuno la propria infermità.

 48. Non gloriarti e non ridere sempre.

 49. Sii sempre mesto per i tuoi peccati come se tu avessi un morto in casa.

 50. Impegnati il più possibile «perché rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli» (Mt 5,16).

 51. Punisci i tuoi figli, non risparmiarli: a te sarà imputata la loro condanna.

 52. Non mangiare fino alla sazietà.

 53. Dormi poco e moderatamente: gli angeli verranno a vederti.

 54. Quando preghi e pensi a Dio fa’ che il tuo abito sia come le ali per volare sul mare del fuoco.

 55. Recati dai malati e riempi le loro brocche di acqua.

 56. Evita di combattere con la lingua.

 57. Fa’ in modo che tutti gli uomini dicano bene di te.

 58. Sii sollecito nel tuo lavoro: il timore di Dio abiterà in te.

 59. Se vedi che un tuo confratello ha commesso un peccato che non sia mortale, non disprezzarlo, né abbandonarlo o condannarlo; finirai infatti nelle mani dei tuoi nemici.

 60. Fa’ in modo che la tua mente non sia allettata dal ricordo dei peccati passati, affinché questi non si ripetano.

 61. Ama l’umiltà: essa ti proteggerà dai peccati.

 62. Non essere importuno e cerca di non disporre delle tue parole affinché il male non ti colga.

 63. Non reputarti saggio; la tua anima diventerà superba e tu cadrai nelle mani dei tuoi nemici.

 64. La tua lingua si abitui a dire «perdonami» e l’umiltà albergherà in te.

 65. Quando sei nella tua cella, abbi cura di questi tre doveri: il lavoro, la lettura dei salmi le preghiere.

 66. Pensa di te e di’: mi fermerò in questo mondo soltanto per oggi; così non peccherai contro Dio.

 67. Non essere goloso e dedito ai cibi, affinché non si rinnovino in te i peccati passati.

 68. Nessun lavoro ti annoi: Dio presto ti concederà il riposo.

 69. Come i ruderi fuori della città si prestano per le fetide sconcezze degli uomini, così l’anima di colui che ha abbracciato la vita monastica con pigrizia e con fiacchezza diventa ricettacolo di ogni passione e di ogni fetore.

 70. Cerca di pregare sempre con le lacrime affinché Dio abbia molta misericordia dite e ti spogli dell’uomo vecchio.

 71. Persevera nelle cose che ti dico, cioè nel lavoro, nella povertà, nel pellegrinaggio, nella tribolazione, nel silenzio. Queste sono le cose che ti rendono umile. L’umiltà consiste nel reputarsi peccatore perché non si fa nulla di buono davanti a Dio; nell’attendere al silenzio; nel non avere alcuna considerazione di sé; nel non imporre ad altri le proprie parole; nel rinunciare alla propria volontà, nell’abbassare lo sguardo, nell’avere la morte davanti agli occhi, nel guardarsi dalla menzogna, nel non pronunciare parole vane, nel non rispondere al superiore, nel sopportare pazientemente le offese, nell’affrontare le fatiche e le tristezze.

Abbiate cura, fratelli, di osservare questi precetti perché la vostra vita non sia infruttuosa.

 72. Qualunque cosa tu possa ascoltare, sii sollecito nel dire «perdonami» perché l’umiltà distrugge tutte le macchinazioni del nemico.

 73. Non insuperbire per le tue azioni, quali che siano.

 74. Il tuo volto sia sempre mesto ma, se vengono da te dei fratelli forestieri, mostrati gioioso affinché il timore di Dio dimori in te.

 75. Quando cammini con i confratelli, allontanati un po’ da loro per poter osservare il silenzio.

 76. Quando cammini, non voltarti a destra o a sinistra, ma recita i tuoi salmi, prega Dio con la tua mente in qualunque posto ti trovi; non mostrare fiducia agli abitanti del luogo.

 77. Mostrati modesto in tutte le tue azioni.

 78. Non allungare subito le mani sulle cose che ti sono davanti.

 79. Se sei giovane, non allungare per primo le mani oppure, senza ritegno, non mangiare il boccone di un altro.

 80. Se vai a dormire da qualche parte, non coprirti con un altro sotto la stessa coperta; prima di andare a letto, prega molto.

 Nostro Signore Gesù Cristo ci aiuti ad agire secondo la sua volontà. Amen.

 
Ritorno alla pagina su "sant'Antonio e la sua Regola"

Ritorno alla pagina iniziale "Regole monastiche e conventuali"


| Ora, lege et labora | San Benedetto | Santa Regola | Attualità di San Benedetto |

| Storia del Monachesimo | A Diogneto | Imitazione di Cristo | Sacra Bibbia |


2 maggio 2015                a cura di Alberto "da Cormano"        Grazie dei suggerimenti       alberto@ora-et-labora.net